I'm done - Doelgroep justitiabelen

7 belangrijke vragen over I'm done - Doelgroep justitiabelen

Hoe word tegenwoordig na een straf gekeken?

hoe straf kan bijdragen aan een beter leven waar misdaad word voorkomen.

Wat staat in het wetboek van strafrechten ?

alles wat door een bepaling strafbaar is gesteld, daarnaast geeft het een overzicht van straffen of maatregelen die een dader kunnen worden opgelegd als strafbare feiten wettig en overtuigend bewezen zijn.

Welke drie doelen heeft een gevangenisstraf

Vergelding: bij overtreding recht op straf
veiligheid: geen gevaar meer voor samenleving
recidivebestrijding: om herhaling te voor komen word iemand een programma aan geboden.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat betekend justitiabelen

duidt op persononen die zich het stafrechtelijk systeem bevinden. verdacht, veroordeeld enz.

Wat zijn de verschillende benadering in de oorzaak van crimineel gedrag?

-ontwikkelingscriminologie: hoe jong ontwikkeld
-biogenetische criminologie: biologische factoren
- gedachte, gevoelens en omgeving: psychologische criminologie
- hoe hij tegen over zijn gedrag en vrienden staat: differetiele associatietheorie
- soicale economische status en dat ook willen: strantheorie, anomietheorie

samen komt dit tot de controletheorie: als je goed mee komt in de maatschappij en bindining hebt ben je niet geneigd om een misstap te maken.

Wat is kernmerkend voor jongeren die in de crimaliteit trecht komen?

jongeren hebben vaak een cognitieve te kort ( belemering om gebeurtenissen adequeaat op te merken en te interpreteren) een gebrek aan soicale vaardigheden, een antisciale houding, drankgebruik, beperkte structurele dagbesteding  en deliquente vrienden.

Wat zijn de whats worksprinciepes

- risco
- behoefde
- responsitiveit: aanpak zo veel mogelijk op sociale vaardigheden gericht.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo