Samenvatting: Wetenschappen

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Wetenschappen

 • 1 Aardrijkskunde

 • 1.2 landschapskenmerken

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houd ruimtelijke ordering in?

  De plannen die de regering maakt om de schaarse ruimte die er is zo goed mogelijk in te richten.
 • Wat is ruimtelijk kwetsbaar gebied?

  Afbakenen van landbouw, natuur en bosgebied om deze open ruimte zo veel mogelijk te waarborgen.
 • Wat is het probleem met mobiliteit?

  • Enerzijds veiliger en vlotter verkeer.
  • Anderzijds groene en gezonde omgeving
  Te weinig ruimte om aan al deze behoefte te voldoen.
 • Wat is het probleem met parkeren?

  Inrichting openbare ruimte geeft voorrang aan
  fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.
  Pas daarna kijkt men wat nog over is.
 • 1.4 wereldgradennet

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe kan je elke plaats bepalen door middel van breedte en lengteligging?

  Door het aantal graden te bepalen ten opzichte van de nulmeridiaan en evenaar
 • Hoe heten de verticale lijnen over de aarde?

  Meridianen (of lengtecirkels)
 • 1.6 de aarde in de ruimte

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.6
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is in de ruimte gelijk aan 1 jaar op aarde?

  1 omwenteling van aarde rond de zon
 • Waarom duren dag en nacht niet het hele jaar exact 12 uren.

  Omdat de aarde scheef staat ten opzichte van de zon.
 • Op 2 dagen per jaar is dag en nacht exact 12u lang. Welke 2 dagen zijn dat?

  Start lente: 21 maart
  Start herfst: 21 september
 • 2 Lichaamsstelsels

 • 2.1 lichaamstelsels en samenhang

  Dit is een preview. Er zijn 21 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welk lichaamsstelsel is dit?Al de info van de zintuigen, alle bevelen van de hersenen voor de spieren, alle boodschappen van pijn of genot, al onze gedachten en gewaarwordingen worden door dit lichaamsstelsel verzonden, verwerkt en opgeslagen.

  Zenuwstelsel

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart