Samenvatting: Zwaartepunten Van Het Vermogensrecht | 9789013148596 | Wim Reehuis

Samenvatting: Zwaartepunten Van Het Vermogensrecht | 9789013148596 | Wim Reehuis Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Zwaartepunten van het vermogensrecht | 9789013148596 | Wim Reehuis

 • 1 Week 7

  Dit is een preview. Er zijn 56 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Gronden voor vordering tot schadevergoeding

  1. Niet-nakoming contract (wanprestatie) art. 6:74 BW 
  2. Onrechtmatige daad art. 6:162 BW 
  3. Zaakwaarneming art. 6:200 BW 
  behartigen van andermans belang
  4. Ongerechtvaardigde verrijking art. 6:212 BW 
  iemand wordt verrijkt ten koste van een ander en hiervoor kan geen grond worden gevonden in een overeenkomst of in de wet. 
 • Vereisten onrechtmatige daad

  Art. 6:162 jo. 6:163 BW 
  1. Onrechtmatige daad
  2. Toerekenbaarheid aan de schuldenaar 
  3. Schade 
  4. Causaal verband 
  5. Relativiteit -> HR Tandarts ''Beoogde de geschonden norm de benadeelde voor deze schade te beschermen? 
 • Waarom kent de wet een gesloten systeem van absolute rechten en op het gebied van goederenrecht voornamelijk dwingend recht bevat?

  Omdat absolute rechten rechtstreeks de positie van derden raken. Partijen kunnen van dwingend recht als regel niet afwijken. Dit biedt duidelijkheid en rechtszekerheid.
 • Wanneer noemen we een dergelijk recht een absoluut recht?

  Wanneer het gaat om derdenwerking: Een rechthebbende kan zijn rechten op goederen (bijv. Eigendomsrecht) op grond van zijn absolute karakter tegenover iedereen inroepen.
 • Zonder ingebrekestelling toch in verzuim

  Art. 6:83 BW 

  1. Fatale termijn (sub a)
  • wanneer een voor een nakoming bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen. Een uit de verbintenis zelf voorvloeiende termijn is fataal 

  2. Als het al een schadevergoedingsvordering is (sub b) 
  3. Mededeling schuldenaar (sub c) 
  • wanneer de crediteur uit een mededeling van de debiteur moet leiden dat deze in de nakoming tekort zal schieten 
 • Wanneer een schuldenaar niet aan zijn verplicht voldoet, kan de schuldeiser verhaal halen op zijn vermogen. Hoe noemen wij dit?

  Uitwinbaarheid
 • Toerekenbaarheid onrechtmatige daad

  Art. 6:162 BW
  1. Schuld
  • verwijtbaarheid; had de schuldenaar anders kunnen en moeten handelen?
  2. Wet
  • bijv. Art. 6:165 (lichamelijke beperking) of 6:164 (onder 14 jaar)
  3. Verkeersopvatting
  • bijv. Onervarenheid, ondeskundigheid


  Eisende partij moet toerekenbaarheid stellen en bij deugdelijke betwisting bewijzen. 
 • Welke term hoort bij het verhaal halen of zijn vermogen/uitwinbaarheid?

  Draagplicht
 • Groepsaansprakelijkheid (onrechtmatige daad0

  Art. 6:166 BW 
  Wanneer groepsaansprakelijkheid kan worden vastgesteld is ieder lid van de groep hoofdelijk aansprakelijk voor de schade (art. 6:6 BW) 

  vereisten 
  1. Ten minste 1 lid van de groep brengt onrechtmatige schade toe 
  2. De kans op het toebrengen van de schade had het aangesproken groepslid van zijn gedragingen in groepsverband behoren te weerhouden (kan het feit dat hij zich niet uit de groep heeft onttrokken hem verweten worden?) 
  3. Deze gedragingen zijn het aangesproken groepslid toe te reken 
 • Welk onderscheid kunnen we maken in het verbintenissenrecht?

  1. De rechtsregel
  2. Het rechtsfeit 
  3. Het rechtsgevolg

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Zwaartepunten Van Het Vermogensrecht