Samenvatting: 1950 Welvaart In Zwart-Wit | 9789012086233 | C J M Schuyt, et al

Samenvatting: 1950 Welvaart In Zwart-Wit | 9789012086233 | C J M Schuyt, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van 1950 welvaart in zwart-wit | 9789012086233 | C. J. M. Schuyt; Sandra van Voorst; Ed Taverne

 • 1 Paradijs van onbegrensde groei

 • Wat is de inhoud van Deel A Welvaart in wording

  De beschrijving van de technologische en economische grondslagen van de verzorgings- en consumptiemaatschappij, die een reeks vooroorlogse ontwikkelingen completeerde.
 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 3. Wat verstaan Schuyt en Taverne onder modernisering?


  Een historische en maatschappelijke ontwikkeling die het directe en concrete resultaat was van industrialisatie, productiviteitsverhoging en technische innovatie, kortom van het "economische wonder" waarvan de effecten van 1948 -toen in economische zin de naoorlogse periode begon- zich in vrijwel alle sectoren van de samenleving begonnen af te tekenen.
  p. 36
 • 1.2 Ontluisterd land

 • 1. Nederland was in 1945 sterk verarmd. Wat waren hiervan de oorzaken?

  • Totale ontmanteling van de industriele installaties
  • verwoesting van de havens van A'dam en R'dam
  • verwoesting van de cultuurgronden (landbouw), 18% van het totaal
  • verlies van nationaal vermogen
  • exorbitante stijging van de staatsschuld
 • 1.3 Immateriële schade

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1. Waarom was de publieke en individuele verwerking van de immateriële schade van WOII problematisch?


  Uit naam van economisch herstel en modernisering van de natie moest veel worden vergeten en opgeruimd.
  In de praktijk betekende dat dat feiten en ervaringen werden
  • verdrongen
  • gemusealiseerd (dmv monumenten, geschiedschrijving en documentaires)
 • 2. Vlak na WOII was er in Nederland weinig begrip voor het lot van de joden en voor de ontreddering van de terugkeerders uit Duitse en Japanse concentratiekampen. Verklaar dit.

  In Nederland was er direct na de oorlog een cultivering van nationale gevoelens van heldhaftigheid èn slachtofferschap. Deze gevoelens werden zorgvuldig en langdurig gekoesterd. "Wij Nederlanders hebben het ook moeilijk gehad." Men wilde dus niet horen van vernietiging van joden en van anderen die buiten Nederland in gevangenschap hadden gezeten.
 • 4. Noem nog een belangrijke factor die bijdroeg aan de duurzaamheid van de immateriële schade, aan de sfeer van illusieloosheid en ontmoediging gedurende het eerste decennium na de oorlog.


  De frustratie over het uitblijven van de door de elite voorgespiegelde nieuwe structuur op het gebied van:
  • economie
  • sociaal leven
  • politiek
  • cultuur.

  Er zou een maatschappij komen die fundamenteel zou verschillen met die van vóór de oorlog door een uitgesproken streven naar eenheid.
  Eenheid van samenwerking tussen diverse partijen op NEUTRALE grondslag, onafhankelijk van de bestaande scheidslijnen op basis van levensbeschouwing en sociale samenstelling.
 • 1.4 Het economische wonder

 • 1. Einde van WOII betekende de consolidering van een nieuwe economische orde binnen het kapitalisme. Noem twee in het oog springende aspecten van de nieuwe economische theorie.

  1. Afscheid van de gedachte dat de staat zich afzijdig moet houden van het functioneren van de markt
  2. verwetenschappelijking van het economisch denken:
   1. ontwikkeling van econometrie
   2. ontwikkeling van micro-economie
 • 2. In 1946 kiest Nederland voor een ordeningspolitiek kader. Door welk wonderlijk contrast wordt dit kader gekenmerkt?

  1. Open-markt-economie:
   1. grote afstand van de overheid
   2. markt is het centraal coördinatie-mechanisme
  2. Geleide economie:
   1. overheid speelt een sturende rol bij de opbouw van de welvaarts- en verzorgingsmaatschappij
 • 3. Nederland kiest na WOII welbewust voor een economisch groeibeleid waarvan de industriepolitiek tot midden jaren '60 het speerpunt is. Waartoe heeft deze economische politiek geleid?

  • Tot snelle economische groei, aangedreven door:
   • industrialisatie
   • export
  • Vrijwel volledige werkgelegenheid
  • Verhoging van de welvaart


  Uiteindelijk zorgde dit voor belangrijke socio-culturele verschuivingen in de Nederlandse samenleving: de fundamenten voor de "modernisering van Nederland".
 • 4. Wat zijn, volgens economische historici, de oorzaken van het Nederlandse economische wonder?

  • Versterking van de internationale concurrentiepositie tgv door overheid en sociale partners doorgevoerde loon- en prijzenpolitiek
  • uitbreiding en modernisering van de industriele productiecapaciteit
  • lange (tweede) industrialisatiegolf (ingezet in 1890) en waarvan het economisch wonder van de jaren '50 en '60 eigenlijk de complementering is
  • centraal geleide economie (tot stand gebracht in WOII) waarbij de overheid:
   • zeggenschap kreeg over verbruik en productie in de industrie
   • prijsbeheersingspolitiek ontwikkelde
   • arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen in toenemende mate reguleerde met uitschakeling van bestaande vormen van georganiseerd overleg

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: 1950 Welvaart In Zwart-Wit