Samenvatting: 2220080090120 1Vv Zwangerschap

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van 2220080090120 1VV zwangerschap

 • 4 1.1.2 Beenderige opbouw

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke takken heeft het os pubis en hoe grenzen ze aan andere delen van het bekken? Waar bevindt zich een tuberculum pubicum op het os pubis?

  - Takken os pubis: horizontale tak (ramus superior) grenst aan os ilium, onderste tak (ramus inferior) overloopt in os ischii
  - Tuberculum pubicum: bij facies symphysialis
 • Hoe is het os ischii verbonden met andere delen van het bekken? Hoe wordt het doornvormige uitsteeksel aan de binnenzijde genoemd?

  - Verbonden met: os ilium (bovenzijde), os pubis (onderaan)
  - Doornvormig uitsteeksel: spina ischiadica, tuber ischiadicum
 • 8 1.1.4.2 Indeling van het bekken

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 8
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de kenmerken van het MANNELIJKE bekken?

  - Nauwere bekkeningang met meer ingesprongen promontorium
  - Spitsere voorste begrenzing
  - Nauwere en gotische schaamboog bij bekkenuitgang
  - Trechtervormige bekkenholte met sterke inspringing van spinae ischiadicae
  - Sacrum met gestrekter voorkomen
 • Wat zijn de kenmerken van het VROUWELIJKE bekken?

  - Ruime, lage en brede bekkeningang
  - Wijde en boogvormige voorste begrenzing
  - Ruime en romeinse schaamboog bij bekkenuitgang
  - Weinig convergentie van zijwanden in bekkenholte
  - Sacrum biconcaaf en spinae ischiadicae springen niet sterk in
 • Welke bekentypes vormen de verschillende categorieën bij vrouwen?

  - Antropoïde type met grotere voorachterwaartse diameter
  - Androïde type met meer mannelijke eigenschappen
  - Gynaecoïde type, het klassiek vrouwelijke type
  - Platipeloïde type, plat bekken met verkorte ingang in rechte afmeting
 • 9 1.1.5 Anatomische vlakken

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 9
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat vormt de bovenste begrenzing van het kleine bekken en hoe wordt het gevormd?

  - De BEKKENINGANG (B.I.)
  - Gevormd door linea innominata, promontorium, voorrand sacrum, linea terminalis, ramus superior pubis, symfyse
 • Wat zijn de structuren die de bekkenuitgang vormen en hoe wordt deze gevormd?

  - Ramus inferior ossis pubis
  - Ramus inferior ossis ischii
  - Onderrand tuber ischiadicum
  - Onderrand ligamentum sacrotuberale
  - Onderste deel zijrand sacrum en coccygis
  - Gevormd door twee driehoekige vlakken met gemeenschappelijke basis verbindingslijn tubera ischiadica en top onderrand symfyse en punt os coccygis
 • Hoe wordt de bekkencaviteit tussen de bekkeningang en de bekkenuitgang gevormd?

  - Achterwand: biconcave voorvlakte van het sacrum
  - Voorwand: binnenholte van beide ossae pubis en ischiopubische takken
  - Zijwanden: binnenholte van beide ossae coxae
  - Bekkenwijdte (B.W.): midden van de symfyse en S3
  - Bekkenengte (B.E.): onderrand van de symfyse, spinae ischiadicae, articulatio sacrococcygea
 • 12 1.1.6.2 Inwendige bekkenmaten

  Dit is een preview. Er zijn 18 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 12
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de conjugata anatomica (C.A.) en hoe wordt het gemeten?

  - Ongeveer 12 cm
  - De verbindingslijn tussen symfyse en promonotorium
  - Kan worden gemeten van de symfyse tot de promonotorium
 • Wat is de conjugata vera (C.V.) en hoe wordt het gemeten?

  - Bedraagt tussen 11-11,5 cm
  - De afstand van de achterbovenrand van de symfyse tot de voorrand van het promontorium
  - Kortste doorsnede van de bekkeningang; belangrijk in verloskunde

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart