Samenvatting: Agrotechnologie

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Agrotechnologie

 • 1 Geschiedenis landbouw

 • 1.1 Traditionele landbouw

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de kenmerken van de traditionele landbouw? Teken het bijbehorend schema.

  - 13de-14de E
  - Mens zoekt bestaan in geografisch milieu
  - Mens vs natuur: moeilijk zonder veel kennis & technologische hulpmiddelen
  - Afhankelijk van klimaat, bodemgesteldheid, waterstand & oorspronkelijke vegetatie
  - Producent = consument
 • Hoe kan een toename van de bevolking of overbevolking opgelost worden? Geef voorbeelden.

  Verbeteren verhouding: totale inkomen gemeenschap vs bevolkingsgrootte, door:
  - Verhoging totaal inkomen (bv. kennis & techniek)
  - Verlaging bevolking bij stabiel inkomen (bv. emigratie, oorlog, epidemie, hongersnood)
 • Hoe kan het totale inkomen verhoogd worden m.b.v. landbouw?

  - Vergroting areaal of onafhankelijkheid van areaal
  - Verhoging opbrengst: door gewasbeschermingsmiddelen, nieuwe rassen & teelttechnieken...
  - Mechanisatie (handlandbouw, dierlijke tractie, motorlandbouw)
  - Specialisatie: telen handels- & tuinbouwgewassen + internationale handel & arbeidsverdeling
 • Hoe deed de mens aan landbouw in de 14de-helft 19de E in Europa?

  Vergroting areaal door expansie: zelfvoorziening levensmiddelen (graan & vlees)
 • Welke veranderingen in de landbouw vonden er plaats in de 19de E in Europa?

  - Industrialisering, hongersnood, nieuwe transportmogelijkheden leidden tot commercialisering 
  - Handel binnen- & buitenland: bv. goedkoper graan uit Oekraïne
  - Ontstaan boerenbond
  - Macht landbouwer neemt af: producentconsument
 • Hoe evolueerde de landbouw in de 20ste E in Europa?

  Voor WOII: kleine gemengde bedrijven, na WOII
  Biologische factoren
  - Meststoffen
  - Gewasbescherming
  - Plantenveredeling
  - Doorgedreven selectie in veeteelt

  Technische factoren
  - Mechanisatie (motorlandbouw): opbrengstverhoging
  - Betere huisvesting dieren
  - Specialisatie
  veeteelt (melk & rund), akkerbouw & tuinbouw

  Economische factoren
  Schaalvergroting: na bepaalde duur niet meer mogelijk, dus productie verbeteren per eenheid opp
  - Subsidiëringen   
  - Reglementeringen
  - Meer landbouworganisaties    
  - Verhoogd kapitaal nodig: duur in BE
 • Wat zijn de nadelen van onze huidige landbouw in Vlaanderen?

  Onevenwicht tussen consumptie & productie: nodig voor evenwichtig voedingspatroon & om zelfvoorzienend te zijn 
  - Melkproducten & vlees (voldoende), groenten, fruit & granen (onvoldoende)
 • 1.2 Problemen & uitdagingen gangbare landbouw

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op welke vlakken spelen zich problemen/uitdagingen af in de huidige landbouw?

  - Economische duurzaamheid
  - Voedseloverschotten
  - Gezonde & duurzame voeding
  - Milieu & ecologie
  - Relatie met de consument
  - Sociaal weefsel
  - Dierenwelzijn
  - Klimaatverandering
  - Productkwaliteit
 • Hoe kunnen de problemen/uitdagingen rond de gangbare landbouw opgelost worden?

  - Overschakelen naar duurzame landbouw
  - Compromis tussen milieu, sociale- & culturele factoren & economische belangen
  - Huidige behoeften voorzien zonder toekomstige generaties in gedrang te brengen (eerlijke prijs producten onafhankelijk van subsidies)
 • 1.3 Recente evoluties

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op welke manier is de landbouwsoort geëvalueerd?

  Samengaan klassieke intensieve landbouw & biologische landbouw tot duurzame geïntegreerde landbouw

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart