De grondwet - Top - Bovenste echelon - Hof van Cassatie

4 belangrijke vragen over De grondwet - Top - Bovenste echelon - Hof van Cassatie

Hoeveel hoven van Cassatie zijn er?

Er is slechts 1 Hof van Cassatie MET zetel te Brussel.

Waarom moeten prejudiciële vragen over het mededingingsrecht beantwoord worden door het Hof van Cassatie?

Omdat enkel het Hof van Cassatie bevoegd is OM uitspraken te doen OVER vragen met betrekking tot de interpretatie van de artikelen van boek IV van het wetboek van economisch recht.user-select

Geef de hiërarchische structuur bij het Hof van Cassatie.

user-select
  user-select
 1. Eerste voorzitter
 2. user-select
 3. Voorzitter
 4. user-select
 5. Afdelingsvoorzitter
 6. user-select
 7. Raadsheren
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onder wie wordt de afdelingsvoorzitter verkozen bij het Hof van Cassatie?

Onder de raadsheren van het  Hof van Cassatie.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo