De piramidale structuren in het Belgisch recht - De rechtsprekende instellingen

7 belangrijke vragen over De piramidale structuren in het Belgisch recht - De rechtsprekende instellingen

Wat is het doel van de piramidale structuur der rechtbanken?

Om te grote verschillen in interpretatie en toepassing van de wetgeving tussen de verschillende rechtbanken te vermijden en in verband met de voorstelling van hoeveel rechtsprekende instellingen er zijn per echelon.

Wat is het doel niet van de piramidale structuur der rechtsprekende instellingen?

Om aan te tonen welke rechter lager staat dan een andere rechter, want iedere rechter beslist vrij en autonoom.

Wat is meestal het startpunt in de piramidale structuur van de rechtsprekende instellingen

Het aanhangig maken van een zaak bij de lagere rechtbanken.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Op welke manier wordt er gestegen in de piramidale structuur der rechtsprekende instanties?

Door in hoger beroep te gaan, waar er een beperkter aantal hoven en rechtbanken zijn.

Waarom is het Hof van Cassatie het hoogste gerechtshof?

Omdat het hof van Cassatie oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen van de lagere rechtsprekende instellingen.

Uit welke rechtsprekende instellingen bestaat het bovenste middenste echelon in de piramdale structuur van de rechtsprekende instellingen?

user-select
  user-select
 1. Hoven van Beroepuser-select
 2. user-select
 3. Arbeidshoven
 4. user-select
 5. Hoven van Assisen

Bevat de wet een uitdrukkelijke definitie over een politiek misdrijf?

Nee, WANT door het evolutief karakter VAN het begrip IS het de bedoeling DAT de rechtspraak en de rechtsleer hieraan een definitie geven.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo