Samenvatting: Rechtsoriëntatie | C J Loonstra, et al

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Rechtsoriëntatie | C.J. Loonstra, G.W. van der Voet.

 • 1 TERREINVERKENNING 9

 • 1.1.1 Wet

  Dit is een preview. Er zijn 23 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Tussenvraag 1.1Kent Nederland een zuivere scheiding der Machten?

  Nee, de uitvoerende en de wetgevende macht zijn in Nederland namelijk niet volledig gescheiden. De uitvoerende macht  (de regering = Koning en alle ministers) vormt immers samen met het parlement tevens de wetgevende macht in Nederland.

  De Regering en de Tweede Kamer hebben een zelfstandig recht om wetsvoorstellen in te dienen (het recht van initiatief) en is zelfs verantwoordelijk voor maar liefs 90% van de wetten.
 • Kent de Verenigde Staten en zuivere scheiding der Machten?

  Ja in de VS heeft men de wetgevende macht  bij het Congres ( bestaande uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden) gelegd en de uitvoerende macht bij de ministers)

  Als een minister een wetsvoorstel aangenomen wilt hebben , dan zal hij dit door een congreslid moeten laten indienen.
 • 1.1.3 Rechtspraak

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Is een rechter gebonden aan eerdere uitspraken?

  Nee, een rechter is niet gebonden aan eerdere uitspraken van hemzelf of van andere rechters. Zelfs niet niet als deze laatste uitspraken afkomstig zijn van rechterlijke colleges die hiërarchisch gezien boven hem zijn geplaatst.  
 • Wat wordt er door de rechters gedaan om rechtsongelijkheid (verschillende beslissingen en soortgelijke gevallen) en rechtsonzekerheid (onzekerheid omtrent de uitkomst van een juridische procedure) tegen te gaan?

  Het is mogelijk dat de rechter in zijn vonnis impliciet of expliciet is uitgegaan van een bepaalde algemene regel, op grond waarvan hij tot zijn oordeel is gekomen. Deze regel wordt meestal ook door andere rechters (collega's) gehanteerd.

  Rechters kunnen uitspraken met betrekking tot soortgelijke gevallen, van hemzelf of van collega's volgen om rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid tegen te gaan. Dit is niet verplicht
 • 1.2.2 Materieel en Formeel recht

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen materieel en formeel recht?

  Het materieel recht is inhoudelijk van aard, Het omvat zowel rechten en plichten als boden en verboden. ( bijv. regeling koopovereenkomst)

  Het formeel recht is procedureel van aard en wordt daarom ook procesrecht genoemd. Het geeft onder meer aan hoe men moet procederen, voor welke rechter moet dagvaarden en welke termijnen en andere formaliteiten men in acht moet nemen.
 • 1.2.3 Privaat en Publieksrecht

  Dit is een preview. Er zijn 43 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Zijn de begrippen overeenkomst en verbintenis identiek?

  Nee de begrippen zijn niet identiek. De verbintenis is de basis voor de overeenkomst
 • Kunnen verbintenissen ook ontstaan zonder dat daaraan een overeenkomst ten grondslag ligt?

  Ja het kan zijn dat een verbintenis de wet als basis heeft en niet de overeenkomst.

  Bijv. wanneer je een bal door de ruit van de buurvrouw schiet, ontstaat er voor jou- onder bepaalde voorwaarden- een verbintenis oftewel een verplichting tot het betalen van een schadevergoeding.
 • OndernemingsrechtWelke mensen komen in aanraking met het rechtsgebied Ondernemingsrecht?

  Iedereen die zelfstandig een bedrijf of beroep wil gaan uitoefenen.
 • Waarom werkt het strafrechtelijk normstelsel aanvullend ten opzichte van de andere normstelsels?

  het strafrechtelijk normstelsel werkt aanvullend ten opzichte van de andere normstelsels omdat het strafrecht zelf in beginsel geen leefregels voorschrijft, maar slechts optreedt als stok achter de deur.
 • Welke middelen (straffen) kent het strafrecht tot zijn handhaving?

  • Vrijheidsontneming
  • geldboete


  En in sommige culturen lijfstraffen als:

  • Verminking
  • Foltering
  • Doodstraf

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart