De piramidale structuren in het Belgisch recht - De grondwet - Basis - Onderste echelon

7 belangrijke vragen over De piramidale structuren in het Belgisch recht - De grondwet - Basis - Onderste echelon

Wat is typisch voor de rechtbanken in het onderste echelon, aan de basis van de piramidale structuur der rechtbanken.

Dat deze rechtbanken de grootste toegankelijkheid voor de rechtsonderhorigen zouden moeten hebben.

Geef de hiërarchische structuur van de rechtbanken van een arrondissement.

user-select
  user-select
 1. 1 voorzitter voor alle vredegerechten & de politierechtbank VAN het arrondissement;
 2. user-select
 3. 1 ondervoorzitter die zelf rechter in de politierechtbank is als de vrederechter voorzitter is, of omgekeerd;
 4. user-select
 5. de vrederechters en de rechters in de politierechtbank.

Welke taak heeft de voorzitter van de rechtbanken van het arrondissement?

user-select
  user-select
 • Het leiden VAN de vredegerechten en de politierechtbanken binnnen dat bepaald arrondissement
user-select
  user-select
 • Het organiseren VAN de vredegerechten en de politierechtbanken binnnen dat bepaald arrondissement
 • user-select
 • Het coördineeren VAN de vredegerechten en de politierechtbanken binnnen dat bepaald arrondissement.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke bijzondere figuur zijn we bij de vrederechtbank?

De vrederechter

Hoe zetelt de vrederechter in de vrederechtbank?

Alleenzetelend

Wat is de bijnaam van de politierechtbank en waarom?

De verkeersrechtbank, WANT de politierechtbank behandelt alle verkeersmisdrijven.

Welke procedures komen voor in de politierechtbank?

user-select
  user-select
 • De burgerlijke procedureuser-select
 • user-select
 • De strafrechterlijke procedure

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo