Hof van Assisen - Procedures - Verloop

3 belangrijke vragen over Hof van Assisen - Procedures - Verloop

Welke verschillende personen zijn er sowieso aanwezig in een assisenzaak?

user-select
  user-select
 1. De magistratuur (de zittende & de staande)user-select
 2. user-select
 3. De jury
 4. user-select
 5. De partijen
 6. user-select
   user-select
  • De verdediging
  • user-select
  • De burgerlijke partij
  user-select
 7. De getuigen

Welke documenten worden er voorgelezen voor de getuigen gehoord worden in een assisenzaak?

user-selectuser-select
  user-selectuser-select
 1. De akte van inbeschuldigingstelling
 2. user-selectuser-select
 3. (eventueel) De akte van verdediging
 4. user-selectuser-select
 5. Het verhoor van de beschuldigde
 6. user-selectuser-select
 7. De lijst van de getuigen

Welke aktes zijn er bij een Hof van Assisen?

user-select
  user-select
 • De akte van de inbeschuldigingsteliinguser-select
 • user-select
 • De akte van de verdediging

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo