Rechtbanken van eerste aanleg - Strafuitvoeringsrechtbank - De procedure bij de strafuitvoeringsrechtbank

4 belangrijke vragen over Rechtbanken van eerste aanleg - Strafuitvoeringsrechtbank - De procedure bij de strafuitvoeringsrechtbank

Hoe kan een procedure bij de strafuitvoeringsrechtbank ingeleid worden?

De veroordeelde MOET een schriftelijk verzoek indienen BIJ de strafuitvoeringsrechtbank VIA de griffie VAN de gevangenis  OM een strafuitvoeringsmodaliteit aan te vragen.

Vanaf wanneer mag de gedetineerde zijn schriftelijk verzoek IN VERBAND MET de strafmodaliteit indienen BIJ de strafuitvoeringsrechtbank?

Vanaf het ogenblik dat de gevangenisdirecteur de gedetineerde schriftelijk ingelicht heeft.user-select

Welke 2 mogelijke procedures zijn er bij de strafuitvoeringsmodaliteiten die een gedetineerde kan aanvragen?

user-select
  user-select
 1. De alternatieve vormen van detentie
 2. user-select
 3. De vormen van de invrijheidstelling
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe wordt de gedetineerde ingelicht OVER zijn recht OM een vorm van invrijheidstelling aan te vragen BIJ de strafuitvoeringsrechtbank?user-selectuser-select

De directeur VAN de gevangenis ZAL 6 maanden VOOR het tijdstip WAAROP de gedetineerde IN aanmerking komt VOOR een strafuitvoeringsmodaliteit de gedetineerde schriftelijk inlichten.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo