Wettelijke bepalingen - Begrippen wegen en weggedeelten

4 belangrijke vragen over Wettelijke bepalingen - Begrippen wegen en weggedeelten

Wat is het verschil tussen busbaan en busstrook?

Een busbaan is een los liggende rijbaan. Een busstrook is een door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan.

Wat is een doorgaande rijbaan?

Een rijbaan zonder de daarnaast gelegen invoeg- en uitrijstroken.

Wat is het verschil tussen een plusstrook en spitsstrook?

Als aan de linkerzijde van de rijbaan van een autosnelweg een extra rijstrook is aangelegd voor een betere doorstroming op drukke tijden, wordt deze een plusstrook genoemd. Als de vluchtstrook rechts wordt gebruikt als extra rijstrook, dan heet dat een spitstrook.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is een vluchthaven- of strook?

Een doorgetrokken streep van de rijbaan van een autosnelweg of autoweg afgescheiden gedeelte van de weg, dat is bestemd voor gebruik in noodgevallen

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo