Verkeerstekens - Verkeersborden

11 belangrijke vragen over Verkeerstekens - Verkeersborden

Wat zijn de werkingsgebieden van verkeersborden?

Meestal gelden verkeersborden voor de gehele breedte van de weg. Een uitzondering zijn de borden met een verbod tot stilstaan of parkeren. Die gelden alleen voor de kant van de weg waar ze zijn geplaatst.

Wat moet je altijd nagaan bij het zien van verkeerstekens?

- wat het verkeersteken aanduidt
-voor wie het verkeersteken geldt
-wat je kunt verwachten voorbij het verkeersteken
-welk rijgedrag bij het verkeersteken past

Welke categorieën verkeersborden bestaan er?

 1. Snelheidsborden
 2. Voorrangsborden
 3. Geslotenverklaringen
 4. Rijrichtingsborden
 5. Parkeer- en stilstaanborden
 6. Overige geboden en verboden
 7. Borden ter aanduiding van verkeersregels
 8. Borden die aanduiden dat je de bebouwde kom binnenrijdt of verlaat
 9. Waarschuwingsborden
 10. Bewegwijzeringsborden
 11. Informatieborden
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn parkeer-en stilstaanborden?

Ze geven aan waar je wel/niet mag parkeren/stilstaan

Mag je een onderbroken streep overschrijden?

Ja, als je daarbij niet gevaarlijk of hinderlijk bent voor overig verkeer.

Wat moet je doen bij verkeerslichten zonder pijl?

Als je links afslaat bij een groen stoplicht zonder pijl, dan kun je tegemoetkomend verkeer verwachten. Je moet dat voor laten gaan. Bij lichten met pijl is dit niet het geval.

Wat betekenen de verschillende rijstrooksignalering?

 • Groen: rijstrook volgen
 • Wit: voorwaarschuwing rood kruis
 • rood kruis: je mag de rijstrook niet volgen
 • maximumsnelheid: je mag de rijstrook volgen
 • BUS: autobussen en lijnbussen mogen de rijstrook volgen
 • LIJNBUS: lijnbussen mogen de rijstrook volgen

Wat zijn elektronische verkeersborden?

Ook wel matrixborden genoemd en hebben dezelfde betekenis als gewone verkeersborden. Als op een weg zowel door een gewoon verkeersbord als door een matrixbord een maximumsnelheid wordt aangegeven, dan geldt het bord met de laagste snelheid. Vaak is dat het matrix bord

Waar moet je opletten bij een matrixbord?

De snelheid die op de matrixborden wordt getoond is altijd een maximumsnelheid, ook als er geen rode rand omheen staat

Wat zijn tijdelijke verkeersborden?

Geven vaak een lagere maximumsnelheid aan. Die lagere maximumsnelheid is dan op toepassing, ook al staat op de 'vaste' verkeersborden een hogere maximumsnelheid aangegeven

Wat tonen elektrische borden vaak?

Je routes en bijzonderheden, bijv:
- verwachte reistijd
- files
- wegwerkzaamheden
- ongeval

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo