Belastingen - Aanslagbelastingen

5 belangrijke vragen over Belastingen - Aanslagbelastingen

Hoe wordt de aanslag binnen de aanslagbelastingen vastgesteld?

De inspecteur stelt dit zelfstandig vast waarbij de ingediende aangifte van de belastingplichtige als basis dient.

Wat als er geen aangifte is gedaan?

De inspecteur zal de aanslag moeten opleggen. Hij zal dan een inschatting maken van bijvoorbeeld het inkomen of vermogen.

Wat kan de inspecteur doen als hij ten onrechte een laag aanslag heeft vastgesteld? Binnen welke tijdvak kan hij dit opleggen?

Dan kan hij een navorderingsaanslag opleggen binnen 5 jaar na afloop van het eerste termijn.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is het verjaringstermijn dat geldt voor gegevens uit het buitenland?

12 jaar.

Wat zijn de gevolgen voor de belastingplichtige, afhankelijk van de hoogte van zijn schuld als een navorderingsaanslag niet helpt?

Dan kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo