Pandrecht - Annuïteitenhypotheek - Lineaire Hypotheek

30 belangrijke vragen over Pandrecht - Annuïteitenhypotheek - Lineaire Hypotheek

Hoeveel moet er binnen een termijn van 30 jaar (360 maanden) afgelost worden bij een lineaire hypotheek?

1/360 deel.

Wat is jaarlijks fiscale aftrek rente bij een lineaire hypotheek?

Deze wordt jaarlijks steeds lager.

Waarom is voor een geldverstrekker een lineaire hypotheek soms vereist?

Vanwege snelle aflossing in de beginfase.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

In welke gevallen wordt een lineaire hypotheek vaak vereist?

Bij incourante onderpanden.

Door welke voornamelijke reden wordt de lineaire hypotheek minder vaak afgesloten?

Door de opkomst van andere, voordeligere hypotheekvormen.

Wat zijn de voordelen van lineaire hypotheek?

Snelle en veilige opbouw van vermogen doormiddel van aflossing.
Afnemende maandlasten.
Goed te combineren met andere hypotheekvormen.

Wat zijn de nadelen van lineaire hypotheek?

Hoge maandlasten bij aanvang.
Fiscaal voordeel neemt af gedurende looptijd.
Fiscaal minder voordelig.

Voor welke groepen mensen is een lineaire hypotheek geschikt?

Mensen die hun woonlasten snel willen verminderen.
Mensen die zich zorgen maken over eventuele financiële risico's in de toekomst. Door de hoge beginlasten is deze niet geschikt voor mensen met een laag inkomen.

Hoe wordt de lening bij een lineaire hypotheek afgelost?

Door gelijkmatige aflossing.
De te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing.

Hoe wordt de verschuldigde rente berekend bij een lineaire hypotheek?

Openstaande saldo van de hoofdsom (geleende bedrag).

De totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog. De hoofdsom is dan nog hoog, hierdoor wordt er veel rente betaald.

Wanneer hoeft de rente steeds minder betaald te worden bij een lineaire hypotheek?

Na verloop van tijd nadat de hoofdsom langzaamaan wordt afgelost.

Is de rente over een hypothecaire lening in Nederland fiscaal aftrekbaar?

Ja, meestal als de hypotheek is aangegaan voor de eigen woning.

Welke soorten woningen is hypotheekrente fiscaal niet aftrekbaar?

Tweede woning of een huurwoning.

Waarom is de lineaire hypotheek in Nederland fiscaal minder aantrekkelijk?

Omdat de lener immers steeds minder rente gaat betalen en hierdoor minder kan aftrekken.

Hoe zit het met de renteaftrek van de annuïteitenhypotheek?

Doordat deze hypotheekvorm hogere bruto maandlasten heeft,  vallen de maandlasten netto lager uit.

Wat zijn de bijkomende voordelen van een lineaire hypotheek?

Het voordeligst; minst betaald voor de totale lening.
Een beperking van het eigen woningforfait.

Wat is een nadeel met betrekking tot woonforfait als de hypotheekschuld laag is?

De woningforfait kan hierdoor hoger worden dan de aftrekbare rente. Op die manier heeft iemand met een lage hypotheek geen voordeel meer van de renteaftrek.

Wat houdt k.k. kosten koper in?

Alle kosten die verband houden met de koop van een woning, door de koper moet worden betaald.

Aan welke kosten kun je denken bij ''kosten koper''?

Taxatiekosten, notariskosten, en overdrachtsbelasting.
Deze kosten bedragen ongeveer 10% van de koopprijs van een woning.

Met welke hypotheekvorm mag je een deel van de ''kosten koper'' meefinancieren?

NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

Welke bijkomende kosten zijn er verbonden aan een hypotheek?

Bouwrente
Waarborgsom
Hypotheekakte (0,4% van het hypotheekbedrag).
Overdrachtsbelasting (bedrijfspanden 6% en eigen woning 2%).
Bankgarantie
Bouwkundig rapport (alleen voor oudere woningen).
NHG (3% van het hypotheekbedrag).
Afsluitprovisie (2% van het hypotheekbedrag).

Wat is het tegenovergestelde van k.k. Kosten koper?

Vrij op naam van; wanneer je een woning koopt zitten de kosten van de transportakte al bij de prijs inbegrepen.

Welke belasting betaal je niet bij een vrij op naam?

Overdrachtsbelasting.

Welke kosten betaal je wel bij een vrij op naam?

Notariskosten en bouwrente.
Notariskosten in verband met de hypotheekakte en de afsluitprovisie (afsluitkosten) van de hypotheek.

Vanaf wanneer tot wanneer betaal je bouwrente?

Rente die de aannemer of hypotheekverstrekker in rekening kan brengen vanaf de start van de bouw tot de oplevering en kosten voor de NHG.

Hoeveel procent bedraagt de bouwrente?

5 a 6 % (afhankelijk van het renteverlies tijdens de bouw).

Wat is aftrekbaar? Noem de eerste vier voorbeelden.

Hypotheekrente: voor het aankoopbedrag en verbouwingen volledig aftrekbaar.
De kosten van het taxatierapport: hiermee wordt de waarde van het huis vastgesteld voor het verkrijgen van een hypotheek.
Aanvraagkosten en bemiddelingskosten: dit zijn kosten met betrekking tot Nationale Hypotheek Garantie.
Notariskosten: kosten voor het opmaken van notariële akte en deze inschrijven bij het kadaster.

Wat is aftrekbaar? Noem de volgende vier voorbeelden. (d2)

Afsluitprovisie van je hypotheek: maximaal 1,5 % van de schuld aftrekken, tot een maximum van €2000,00.
Oversluitkosten: kosten bij de overstap naar een nieuwe hypotheek
Bouw -en grondrente: kosten van je nieuwbouwwoning die je betaalt over de periode na de koopovereenkomst.
Boeterente: kosten die je betaalt bij vervroegde aflossing van je oude hypotheek.

Wat is aftrekbaar? Noem de laatste 3 voorbeelden. (d3)

Transportkosten: bij verhuizing voor je werk tot een maximum 12% van je bruto jaarinkomen, met een maximum van €6000,00.
De kosten van je oude woning: kosten als je de oude woning nog niet verkocht hebt, terwijl je al een nieuwe woning hebt.
Restauratie -en onderhoudskosten: kosten van een monumentenwoning.

Op welke manieren kun je de hypotheek beëindigen ?

Volledige betaling van de schuld.
Het verloren gaan van een bepaalde zaak zoals door brand.
In een situatie dat de schuldeiser eigenaar wordt.
Het verstrijken van tijd.
Zuivering op verzoek van de verkoper na executoriale verkoop.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo