Omzetbelasting (OB) btw - Plaats van leveringen en diensten

6 belangrijke vragen over Omzetbelasting (OB) btw - Plaats van leveringen en diensten

Wat luidt de hoofdregel van het belasten van leveringen van goederen?

Levering van goederen zijn belast, indien zij in Nederland door ondernemers plaatsvinden.

Welke regeling geldt er voor het belasten van diensten?

Alleen diensten door ondernemers die in Nederland verricht, zijn in Nederland belast. Enkel een uitzondering op personenvervoer.

Hoe wordt vervoer dat niet in Nederland is verricht belast in het buitenland (grensoverschrijdend) vervoer vanuit Nederland?

Het vervoer in Nederland is belast tegen 6%; het vervoer in het buitenland is niet belastbaar in Nederland en wordt belast in het buitenland.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe is de heffingsregeling bij bijvoorbeeld vervoer door een touringcarbedrijf die de grens overschrijdt naar België?

Als er geen vaste vertegenwoordiger is in België, dan is de touringcarbedrijf vaste heffing verschuldigd.

Deze moet worden voldaan aan de Belgische douane.

Hoe is de heffingsregeling geregeld bij vervoer van personen in Duitsland?

In Duitsland betaalt een personenvervoer bedrijf over het aantal verreden kilometers vermenigvuldigd met het aantal passagiers.

Als bewijs krijgt de chauffeur een verklaring.

Hoe is het geregeld met belasting als bijvoorbeeld een Duits touringcarbedrijf een dagtocht maakt in Nederland?

Dan moet dit bedrijf in Nederland belasting betalen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo