Faillissementsrecht - Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

11 belangrijke vragen over Faillissementsrecht - Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Wat moet je doen om in aanmerking te komen voor een verklaring (WSNP) en door wie wordt deze afgegeven?

Deze verklaring wordt afgegeven door de gemeente en moet met een verzoek verstuurd worden naar de rechtbank.

Wat moet je in de verklaring kunnen aantonen?

Dat een minnelijke (zonder tussenkomst van rechter) traject niet mogelijk is.

Welke documenten dien je mee te sturen met het verzoek naar de rechtbank?

Financiële gegevens van de afgelopen drie jaar.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat controleert de rechter als je wordt toegewezen voor het schuldsaneringstraject?

- schulden niet zijn ontstaan door fraude of een misdrijf.
- Men niet al in de WSNP zit.
- Men de afgelopen 10 jaar niet in de WSNP heeft gezeten.
- Men bereid is zich te houden aan de verplichtingen van de wet.
- Men zich 3 jaar lang maximaal wilt inspannen om de schuldeisers terug te betalen.

Wat kan een reden zijn voor de rechter om de schuldsanering te stoppen en wat zijn de gevolgen?

Dat je je niet aan de plichten houdt met als gevolg dat deze wordt stopgezet en je de schulden meteen moet terugbetalen.

Wat zijn de gevolgen als je aan het schuldsaneringstraject begint?

Je mag geen nieuwe schulden maken.
Je moet je best doen om je huidige baan behouden.
Bij werkloosheid verplicht solliciteren (min. 36 uur per week)
Gehele periode dient gebruikt te worden om te voorkomen dat men ooit weer in deze situatie belandt.

Aan wie toon je de bewijzen van de sollicitaties?

De bewindvoerder.

Wanneer kan de sollicitatieplicht voor een deel of geheel vervallen en wie beslist hierover?

Vanwege ziekte en hierdoor niet volledig kan werken.
De rechter.

Waar wordt de uitkeringen van de WWB toegekend en door wordt deze gecontroleerd?

Door de gemeente.

Hoe noemt men een werkloze of zelfstandige met nog enig vermogen zonder recht op WW of WWB?

Nugger (niet-uitkeringsgerechtigde).

Hoe noem je een werkloze of iemand die van zijn/haar of de partner vermogen leeft?

Onvrijwillig rentenier.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo