Pandrecht - Annuïteitenhypotheek - Factoring en renting

10 belangrijke vragen over Pandrecht - Annuïteitenhypotheek - Factoring en renting

Hoe worden tarieven berekend dat de factormaatschappij aan je betaalt?

Voor het risico dat de factormaatschappij neemt, bereken je een bepaald percentage als tarief en int vervolgens het tegoed.

Wat is het voordeel van een factormaatschappij?

Je bent als ondernemer verzekerd van een groot deel van de openstaande vorderingen die je klanten moeten betalen.

Wat houdt financiële renting in?

Is een financieringstechniek waarbij de restwaarde van het investeringsgoed aan het einde van het contract minimaal 16% van de investeringswaarde bedraagt.

De rentinggever blijft zowel juridische als economische eigenaar van het materieel.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke afspraken kunnen er gemaakt worden wat betreft de driehoeksverhouding tussen de rentingnemer, rentinggever en leverancier?

De leasemaatschappij kan in opdracht van de huurder een object aankopen bij een leverancier gekozen door de rentingnemer.

De leasemaatschappij kan met de rentingnemer een rentingcontract afsluiten voor een bepaalde periode waarbij de rentingnemer het object gebruikt en betaald aan de leasemaatschappij.

Aan het einde van het contract de rentingnemer het volledige eigendom van het object op zich kan nemen door aankoopoptie te lichten.

Hoe worden maandelijkse huurfacturen geboekt bij renting?

De maandelijkse huurfacturen worden als bedrijfskosten geboekt in de resultatenrekening en het goed wordt niet in de balans opgenomen.

Wat is de achterliggende definitie van leasing?

Is een financieringstechniek waarbij de leasegever op specifieke aanwijzing van de leasenemer materiaal koopt.  De leasenemer beschikt over het economisch gebruiksrecht.

Hoeveel bedraagt de restwaarde van geleasede materiaal op het einde van het contract wanneer de leasingnemer juridische eigenaar mag worden?

Maximaal 15%

Bij welke van de twee ''leasing of renting'' wordt het materieel in het balans opgenomen?

Leasing

Hoe wordt btw vereffend bij een leasing of renting?

Via periodieke facturen

Voordelen van renting en leasing?

Je hoeft geen voorschot te betalen van het volledige bedrag.
Er wordt niet naar waarborgen of borggarant gevraagd.
Btw betaal je periodiek.
Mogelijkheid om aan het einde van het contract het materieel aan te kopen.
Vrije keuze om waar je het materieel mag kopen of laten verzekeren.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo