Bijzondere wetgeving - Stichting Reprorecht

4 belangrijke vragen over Bijzondere wetgeving - Stichting Reprorecht

Waarvoor is stichting Reprorecht verantwoordelijk voor?

Voor het incasseren van vaste vergoedingen.
Deze vergoedingen worden rato verdeeld onder auteurs en uitgevers.

Hoe wordt de verdeling van vergoeding bepaald door stichting Reprorecht?

Op basis van onderzoek onder diverse categorieën zoals bijvoorbeeld dag, opinie en vakbladen.

De uitgevers die bij de stichting bekend zijn krijgen jaarlijks een verdeling die zij vervolgens 50/50 splitsen met auteurs.

Wie vallen onder de reprorechtregeling?

Iedere bedrijf dat economische activiteiten ontplooit en in het bezit is van een kopieerapparaat.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe worden jaarlijkse vergoedingen die bedrijven moet betalen aan Stichting Reprorecht vastgesteld?

Door SBI-code van het CBS.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo