Bijzondere wetgeving - Verklaring omtrent gedrag

8 belangrijke vragen over Bijzondere wetgeving - Verklaring omtrent gedrag

Hoe wordt een VOG afgegeven?

Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft deze af via het Centraal Orgaan Verklaring omtrent het Gedrag (COVOG).

Aan welke twee groepen kan een VOG worden afgegeven?

Natuurlijke personen (mensen: VOG-NP).
Rechtspersonen (bedrijven/organisaties: een VOG-RP).

Voor welke functies is een VOG wettelijk verplicht?

Onderwijzers.
Gastouders.
Taxichauffeurs.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waarvoor kan een VOG RP handig zijn voor bedrijven en organisaties?

Bedrijven kunnen hun integriteit tonen aan partners, bedrijven en overheden.

Waar kijkt justitie naar bij het beoordelen van het wel of niet afgeven van een VOG?

Of er in de afgelopen 4 jaar strafbare feiten zijn gepleegd en of de beoordeling relevant is ten opzichte van het doel van de aanvraag.

Middels welke verklaring wordt de betrouwbaarheid van bedrijven aangetoond binnen de Wet wegvervoer goederen?

Integriteitsverklaring die bij COVOG wordt aangevraagd.

Hoelang is een integriteitsverklaring geldig?

Niet ouder dan 3 maanden.

Om de hoeveel tijd moeten taxichauffeurs een VOG afleggen voor een chauffeurspas?

Om de 5 jaar.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo