Titel 3, algemene beperkingen - Algemene beperkingen gewestelijke belastingbevoegdheid in de BFW - Fiscaal eenjarigheidsbeginsel

3 belangrijke vragen over Titel 3, algemene beperkingen - Algemene beperkingen gewestelijke belastingbevoegdheid in de BFW - Fiscaal eenjarigheidsbeginsel

In welk opzicht verschilt het fiscaal eenjarigheidsbeginsel voor de federale overheid en deelstaten itt de lokale besturen? Leg uit.

Bij lokale besturen bestaat het niet -> enkel begrotingstechnisch

Art. 171 Gw: er moet jaarlijks een machtiging zijn door het parlement aan de uitvoerende macht om alle bestaande wetgeving toe te kunnen passen

Wat is het verschil met het begrotingstechnisch eenjarigheidsbeginsel? Bepalingen?

Federaal= art. 174 Gw
Deelstatelijk= art. 50§1 BFW
  • alle ontvangsten en uitgaven moeten in begroting worden opgenomen
  • geraamde ontvangst per belasting ingeschreven in begroting
  • nodig om belasting te kunnen innen

=> nodig voor effectief innen verschuldigde belasting

Wat wanneer de begroting niet tijdig kan worden gestemd?

Dan krijg je een wet of decreet met 1 bepaling waar de jaarlijkse machtiging wordt gegeven

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo