Titel 3, algemene beperkingen - Algemene beperkingen gewestelijke belastingbevoegdheid in de BFW

10 belangrijke vragen over Titel 3, algemene beperkingen - Algemene beperkingen gewestelijke belastingbevoegdheid in de BFW

In welke bepaling vinden we het normatief kader van de algemene beperkingen aan de gewestelijke belastingbevoegdheid terug?

Art. 1ter BFW

Wat is een kenmerk van het normatief kader?

Het zijn bevoegdheidsverdelende regels waaraan het GwH kan toetsen

Leg uit: naleving federale loyauteit (voorbeeld)

Art. 143 Gw = GwH is uitdrukkelijk bevoegd
 • §4 is specifiek mbt belangenconflicten tav federale maatregelen PB
 • op moment dat er een federaal wetsontwerp is kan men nog geen beroep doen op die federale loyauteit
 • eens de wet er is kan men die aanvechten voor het GwH

Vb: federale wetgever zegt kinderbijslag voortaan te gaan belastingen in de PB
 • Gemeenschappen: via tussenkomst schendt de federale wetgever de federale loyauteit
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Leg uit: naleving algemeen normatief kader emu (voorbeeld)

Voor alle overheden, voor alle bevoegdheden
Vb: belastingvermindering voor eigen woning
 • in december verhuist iemand van Vlaams gewest naar Waals gewest
 • in Vlaams gewest bijna heel 2019 een eigen woning en daarvoor een lening
  • daarvoor had persoon in Vlaams gewest nog recht op een belastingvermindering
 • op 1 januari 2020 is Waals gewest bevoegd voor gewestelijk luik PB
 • als persoon voldoet aan voorwaarden voor Waalse belastingvermindering voor eigen woning, dan zal die ook worden toegekend voor de woning gelegen in Vlaams gewest
Moest Wallonië niet weigeren => schending emu

Leg uit: uitsluiting elke deloyale concurrentie (voorbeeld)

Verbod om deloyale concurrentie na te streven
 • bedoeling: fiscale migratie  van ene gewest naar andere te vermijden
 • verbod geldt voor alle bevoegdheden, dus ook tav onroerende voorheffing

Voorbeeld: Vlaams gewest zegt tarief onroerende voorheffing te halveren. Als andere gewesten niet kunnen volgen => deloyaal omdat mensen elders vastgoed zullen komen

Welke regels gelden niet alleen tav de gewestelijke bevoegdheden, maar ook tav de federale overheid.

 1. Naleving federale loyauteit
 2. Vermijden dubbele belasting

Welke zijn de algemene beperkingen? Wat wil dat zeggen?

Ze gelden voor alle fiscale bevoegdheden: deelstatelijk & federaal
 1. Fiscaal legaliteitsbeginsel
 2. Fiscaal eenjarigheidsbeginsel
 3. Fiscaal gelijkheidsbeginsel
 4. Niet-retroactiviteit
 5. EMU
 6. Verdrags- en supranationaal recht
 7. Verdragsbevoegdheid
 8. Samenwerkingsakkoorden
 9. Toetsing (fiscale) regelgeving deelstaten/federale overheid

In welke mate verschil het principe van niet-retroactiviteit voor de federale overheid en de deelstaten tav de lokale besturen?

Voor lokale besturen is retro-activiteit niet mogelijk want wetgeving geldt voor toekomst en niet voor verleden
 • belastingreglement is ondergeschikt aan wet
 • verplicht art. 1 BW respecteren
Federaal/deelstatelijk = afwijking is mogelijk
 • latere wet kan afwijken van een oudere wet
 • doch toetsing door GwH via rechtszekerheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel
 • recht moet voorzienbaar en toegankelijk zijn
 • afwijking verantwoordbaar door bijzondere omstandigheden
  • ihr dwingende motieven van AB bv goede werking of continuïteit van de openbare dienst
 • latere arresten: "terugwerking moet onontbeerlijk zijn voor de verwezenlijking van een doelstelling van ah"

Hoe en door wie worden wetten, decreten en o getoetst?

Toetsing mogelijk door GwH
 • prejudiciële procedure of vernietigingsberoep
  • vernietiging: binnen 6 mnd na publicatie - verdwijnt
  • procedure: norm blijft bestaan
 • toetsing mogelijk aan alle bevoegdheidsverdelende regels

Hoe en door wie worden besluiten getoetst?

Door de RvS, afdeling bestuursrechtspraak
 • via vernietigingsberoep
 • alle besluiten, KB's en belastingreglementen

Ook door elke rechter
 • art. 159 Gw: bij onwettigheid geen toepassing in concreet geschil

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo