Formeel Belastingrecht - Bestuurlijke boeten

3 belangrijke vragen over Formeel Belastingrecht - Bestuurlijke boeten

Welke 5 situatie kan de inspecteur een verzuimboete opleggen ?

1. Als er geen aangifte word gedaan (eerst een aanmaning sturen)
2. Als geen of te laat aangifte van voldoening of afdracht belasting word gedaan
3. Als de inhoudingsplichtige te laat onjuist of onvolledig aangifte indient
4.Als een aangiftebelasting niet of gedeeltelijk niet word betaald
5.Het niet naleven van de in art. 67ca AWR genoemde perplichtingen

Welke 4 situaties kan een inspecteur een verzuimboete opleggen ?

1. als de belastingplichtige bewust niet onjuist of onvolledige aangifte doet
2. Als er door opzet of grove schuld te weinig belasting is vastgesteld
3. Als er door opzet of grove schuld te niet of te weinig is betaald
3. Als er door opzet of grove schuld de informatieverplichting niet nakomt

Wanneer moet een inspecteur een rapport of proces-verbaal opmaken ?

Als de boete meer dan € 340 bedraagt (5:48 en 5:53 Awb)

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo