Samenvatting: Buitenland (H2Hv4) | 9789001878313 | Geert van den Berg

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van BuiteNLand (H2HV4) | 9789001878313 | Geert van den Berg

 • 1 Wereld Wereldbeeld

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • BRIC(S)-landen

  Afkorting voor de landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) die in de periode 2000-2012 een snelle economische groei doormaken.
 • 1.1 Patronen: economische wereldkaart

  Dit is een preview. Er zijn 19 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de 2 manieren om welvaart te meten?

  1. Het bruto binnenlands product per hoofd. Dat is het gemiddeld inkomen per persoon in een land. Waarde en diensten van 1 jaar / alle personen en bedrijven die in dat land gevestigd zijn.
  2. De samenstelling van de beroepsbevolking. Het ontwikkelingspeil is hoger als er minder mensen in de landbouw werken en meer in de formele dienstensector.
 • Wat zijn voorbeelden waar welzijn ook sterk door wordt bepaald?

  • Schoon drinkwater
  • onderwijs en zorg
  • de voedselsituatie
  • beschikbaarheid van een telefoon
 • 1.2 Patronen: bevolkingsspreiding

  Dit is een preview. Er zijn 13 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn verdere verklaringen voor de bevolkingsspreiding?

  1. De natuurlijke mogelijkheden: Geschikt klimaat, vruchtbare grond en beschikbaarheid van water. 
  2. De ligging: liefst in de buurt of verbonden met een economisch kerngebied. 
  3. Het koloniale verleden: Vroeger zijn veel mensen in koloniale gebieden langs de kust gaan wonen. Daar wonen nu nog steeds veel mensen. 
 • Wat is het doel van de economische migranten?

  Het doel is om naar een land te gaan waar de welvaart en de ontwikkelingsmogelijkheden beter zijn. 

  Push: Slechte levensomstandigheden in de herkomstgebieden
  Pull: aantrekkelijke beelden en verhalen van welvaart in Westerse landen
 • Wat is het doel van de vluchtelingen?

  Het doel is om naar een veilig land te vertrekken.

  Push: onderdrukking of oorlogsgeweld in hun land
  Pull: een veilig land en aanspraak kunnen maken op je vluchtelingenstatus om in een ander land te kunnen verblijven.
 • Wat is het doel van de ecologische migranten?

  Het doel is om naar een land te trekken waar er geen natuur en/of milieurampen zijn.

  Push: weg uit je land vanwege natuur en/of milieurampen
  Pull: naar een veilig land waar dat niet is
 • 1.3 Patronen: de culturele wereldkaart

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waaraan herken je een cultuur van een groep? In welke 3 groepen kan je die onderverdelen?

  Je herkent een cultuur van een groep aan cultuurelementen:
  1. elementen die te maken hebben met je verstand, zoals taal en godsdienst.
  2. elementen die bepalen hoe je met elkaar samenleeft, zoals wetten, familiebanden en opvoeding.
  3. zichtbare of materiële kenmerken, zoals de bouwstijl van huizen of hoe mensen hun huis hebben ingericht.
 • Wat is een nadeel van diffusie?

  Door de culturele uitwisseling (oftewel diffusie) zijn grenzen tussen cultuurgebieden steeds moeilijker te trekken.
 • Waaraan merk je dat godsdienst een van de belangrijke cultuurelementen is?

  • De cultuurgebieden worden erdoor bepaald
  • belangrijke rol in het dagelijks leven
  • belangrijke rol in de verspreiding van de godsdienst al vanaf heel vroeger.
  • constant veranderd het cultuurgebied, doordat de cultuurelementen zich verspreiden

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart