Samenvatting: Capita Strafprocesrecht

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Capita Strafprocesrecht

 • 1 Het strafproces

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe kan preventie worden uitgesplitst?

  • Speciale preventie: voorkomen dat de dader nogmaals een strafbaar feit pleegt.
  • Generale preventie: voorkomen dat anderen dergelijke strafbare feiten plegen. 
 • Welke 2 deelgebieden kent het strafrecht?

  • formeel strafrecht: verzamelnaam alle procedurele regels van het strafrecht. 
  • materieel strafrecht: verzamelnaam alle strafbepalingen en leerstukken die daarop betrekking hebben. 
 • Formeel strafrecht wordt met name geregeld in:

  • Sv
  • EVRM: art. 5, 6, 8 
  • Grondwet: art. 10, 11, 12, 15 
  • Wet RO
  • Politiewet 2012
  • Bijzondere wetgeving: WED, WWM, Opt, WVW 1994
 • 1.2 Kenmerken van het strafprocesrecht

 • Wat zijn de twee voornaamste doelstellingen van het strafprocesrecht?

  1. Het verwezenlijken van het materieel strafrecht door middel van waarheidsvinding; een vaststelling van de vraag of de normen daadwerkelijk geschonden zijn. (rechtshandhaving)
  2. Burger beschermen tegen overheidsoptreden. (rechtsbescherming)  --> Intrinsieke spanning
 • Hoe wordt het strafprocesrecht volgens Keulen/Knigge gekenmerkt?

  'Het strafprocesrecht bestaat uit het geheel aan regels die betrekking hebben op de toepassing van het strafrecht in een concreet geval.'
 • 1.2.1 Beginselen

 • Om te voorzien in de doelen van rechtshandhaving en rechtsbescherming wordt het strafproces beheerst door:

  beginselen.
 • 1.2.1.1 Legaliteitsbeginsel

 • Wat houdt het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel ex art. 1 Sv in?

  Strafvordering vindt alleen plaats bij wijze bij de wet voorzien. 
  Wet is hier: formele wet (gemaakt door regering en Staten-Generaal). Lagere wetgevers hebben dus niet de zelfstandige bevoegdheid om strafvorderlijke bepalingen te maken. 

  ook: directe werking EVRM via art. 93 jo 94 Gw. 
 • Wat is het voornaamste verschil tussen legaliteitsbeginsel uit Sv en Sr?

  Strafbepalingen uit Sr mogen zowel door formele als door lagere wetgever worden gemaakt. Lagere wetgevers hebben bij SV geen zelfstandige bevoegdheid. Delegatie is wel mogelijk voor uitwerkingen.
 • 1.2.1.2.4 Beginsel van redelijke en billijke belangenafweging

 • Wat houdt het beginsel van redelijke en billijke belangenafweging in?

  Hier worden de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit uit afgeleid. 
  Relevante belangen dienen behoorlijk tegen elkaar worden afgewogen.

  Beslissingen die in verhouding tot het algemeen belang onevenredig groot nadeel aan de belangen van de burger toebrengen, dienen achterwege te blijven. 
 • 1.2.2 Soorten strafprocessen

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke elementen passen er bij een accusatoir proces?

  • Lijdelijke (terughoudende) rechter/ scheidsrechter
  • Verdachte is procespartij 
  • Gelijkwaardige partijen 
  • Men zoekt naar de formele waarheid 
  • Mondeling proces
  • Vs als voorbeeld

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart