Samenvatting: Counseling In De Klinische Praktijk

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Counseling in de klinische praktijk

 • 1 counseling vs psychotherapie

 • 1.1 wetgeving

 • Wat is de wetgeving rond therapeut/psycholoog?

  • Psycholoog: beschermde titel, erkenning en visum nodig door psychologencommissie met basisdiploma ‘master in de psychologie 
  • In 2016 was de titel ‘psychotherapeut’ eventjes beschermd, nu is de wetgeving ietwat gewijzigd naar: ‘psychotherapie uitvoeren’ is beschermd 
  • De titel ‘therapeut’ daarentegen is nooit beschermd en kan iedereen jammer genoeg nog steeds aan zijn/haar deur hangen, met alle verwarring over kwaliteit ten gevolge
 • 1.2 toekomstige wetgeving

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de toekomstige wetgeving rond psychologisch consulent + 2 kenmerken?

  Psychologisch consulent wordt (wellicht) ‘Ondersteunend geestelijke gezondheidszorgberoep’ in WUG
  • Stellen geen autonome diagnostische en therapeutische handelingen maar voeren opdrachten uit op verzoek en onder supervisie van artsen, psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten 
  • Lijst met beroepen en criteria voor erkenning wordt nog opgemaakt! 
 • Wat is het verschil tussen de term psychotherapeut en term counselor?

  • De term psychotherapeut hoort bij Masters in de psychologie, orthopedagogie of geneeskunde mét een bijkomende erkende therapieopleiding 
  • De term counselor zou dan weer horen bij oa. Bachelors in het sociaal agogisch werk (zoals BaTP) met eventueel een bijkomende kortdurende counselingopleiding 
 • 1.3.1 counseling

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de 10 kenmerken van counseling?

  1. Psychologische, psychosociale, relationele, existentiële en psychosomatische problemen 
  2. Cliëntsysteem: individu, gezin, koppel, netwerk, groep of organisatie 
  3. Kortdurende, methodische, professionele activiteit 
  4. Op procesmatige wijze 
  5. Via gesprek, spel, creatieve methoden, … afhankelijk van cliënt en proces 
  6. Vanuit een wetenschappelijk onderbouwd denkkader (aparte stroming of ecclectisch integratieve werking) 
  7. Structurerend, ondersteunend, coachend, gericht op het hier-en-nu 
  8. Gericht op (inzicht in) mogelijkheden, kwaliteiten, hulpbronnen, kracht
  9. Krachtgericht probleemoplossing en zelfregulering stimuleren om balans terug te vinden 
  10. Doorverwijzen indien gespecialiseerde psychotherapeutische hulp nodig
 • 1.3.1.1 kindercounseling

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe is de kindercounseling een  laagdrempelige krachtgerichte manier van hulpverlening?

  • Via spel. Spel is een natuurlijke uiting van het kind. In het spel laat het kind zien waarmee het zich bezighoudt en welke problemen het ervaart. Spel geeft het kind ook de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met nieuw gedrag 
  • Via creatieve, actieve methoden 
  • Via kindgerichte gespreksvoering 
  • Via grondhoudingen: onvoorwaardelijke acceptatie, echtheid, empathie, empowerment
 • 1.3.2 verschillen counseling-psychotherapie

 • Wat zijn de 11 grote verschillen tussen counseling en psychotherapie?

  Counseling: 
  1. psychisch gezonde personen 
  2. veranderen van gedrag 
  3. aandacht in hier en nu 
  4. eerder kortdurend 
  5. flexibel: naargelang de nood, ruimere beschikbaarheid 
  6. diensten: CAW, palliatieve,...
  7. inhoud: rechtlijnig, planmatige aanpak
  8. krachten aanboren 
  9. realiteitsniveau 
  10. gericht op verandering
  11. HV stuurt 

  Psychotherapie: 
  1. ernstige psychische/psychopathologische problemen 
  2. verwerven van inzicht 
  3. aandacht ook op het verleden 
  4. eerder langdurend 
  5. vast kader: afspraak maken, starten bij intake,...
  6. diensten: CGG, privé 
  7. inhoud: onvoorspelbaarder traject 
  8. onderliggende problematiek uitdiepen 
  9. symbolisch niveau 
  10. gericht op zelf-exploratie 
  11. cliënt stuurt  
 • 1.3.3 gelijkenissen counseling-psychotherapie

 • Wat zijn de 6 gelijkenissen in counseling en psychotherapie?

  • Overeenkomstige theorieën, methoden en technieken 
  • Onderliggend werkcontract: ethische aspecten 
  • Onderliggende basis: grondhoudingen
   • Empathie, echtheid, onvoorwaardelijke aanvaarding, empowerment 
  • Nood aan degelijke opleiding 
   • Theorie en praktijk 
   • Belang van persoonlijke ontwikkeling, supervisie/intervisie 
  • Nood aan procesmatig, methodisch, onderbouwd te werk gaan 
  • Doorverwijzen indien niet in eigen competentieveld ligt
 • 1.4.1 effectiviteitsonderzoek therapie

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke 4 zaken zegt het effectiviteitsonderzoek therapie?

  • 40% Cliëntfactoren en externe omstandigheden: toevallige gebeurtenissen, spontaan herstel, sociale ondersteuning 
  • 15% Placebo: verwachting, hoop, geloof in verandering 
  • 30% Universele factoren: Empathie, warmte, betrokkenheid van de therapeut, cliënt-en therapeut-
  • 15% Specifieke methoden en techniekenkenmerken, therapeutische alliantie
 • 1.4.2 dimensies in proces

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de vier vaardigheden in de ondersteunende dimensie?

  1. aandachtig luisteren en kijken 
  2. stellen van de juiste vragen op het juiste moment 
  3. geven van duidelijke informatie 
  4. hardop denken
 • Wat zijn de drie interventies op de leerdimensie?

  • op het cognitieve terrein 
  • op affectief emotioneel vlak 
  • op lichamelijk vlak 
  =>Gehanteerde technieken zijn sterk afhankelijk van werkterrein

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart