Samenvatting: De Dynamiek Van Het Goederenrecht

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van De dynamiek van het Goederenrecht

 • 1 Vereisten voor een geldige overdracht

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Overdracht

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke dubbele betekenis heeft het woord overdracht?

  1. De rechtshandeling bij overdracht en het daardoor ontstane rechtsgevolg, 
  2. De rechtsovergang op de ander.
 • Waar staat Good-will voor en is het overdraagbaar?

  Samenstel van feitelijkheden en afspraken, handelingen niet vatbaar voor overdracht in goedenrechtelijke zin. Een vordering tot betaling van good-will is wel overdraagbaar.
 • Wat is de reden dat een onderneming niet vatbaar is voor overdracht?

  Er is geen sprake van een afzonderlijk subjectief vermogensrecht dat de onderneming vormt.  Verkoop van een onderneming impliceert meestal de verkoop van goederen die daarvan deel uitmaken bedrijfsgebouwen, machines, voorraden en vorderingen.
 • Zijn de bestanddelen van een zaak zelfstandig overdraagbaar?

  Ze kunnen niet los van de zaak als een zelfstandig eigendomsrecht zijn. Bestanddelen vormen geen zelfstandige zaken. Hun lot is aan de zaak verbonden.
 • Wat is een wilsrecht en is het overdraagbaar?

  Een wilsrecht is de bevoegdheid om door een wilsverklaring al dan niet met een rechterlijke uitspraak, eenzijdig een nieuwe rechtstoestand te scheppen.  Bijvoorbeeld: optierecht, verrekening, beroep doen op een vernietigingsgrond. Om een wilsrecht te kunnen overdragen moet het een goed zijn, dus als een zelfstandig vermogensrecht zijn aan te merken.
 • Het beginsel van de vrije overdracht geldt voor vorderingen, waarvoor nog meer?

  Voor goederen zoals eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten.
 • Dat iemand over een goed mag beschikken is een vraag naar de beschikkingsbevoegdheid.  Deze vraag komt aan de orde nadat de vraag over de overdraagbaarheid is beantwoord. Wat zegt dit over de vervreemder?

  Over de kwaliteit van de vervreemder.
 • De aard van het recht kan zich tegen overdracht van dat recht verzetten. Wanneer is dit het geval?

  Dit is het geval bij afhankelijke rechten. Dat recht kan niet los bestaan van het recht waaraan het is verbonden (3:7). Het is dan naar zijn aard niet overdraagbaar. Voorbeelden: rechten van pand en hypotheek recht van erfdienstbaarheid, recht van opstal) voor zover dat recht bij de vestiging afhankelijk is gemaakt van een ander recht. Dit zijn beperkte rechten en volgen het hoofdrecht waar ze afhankelijk van zijn.
 • De aard van het recht kan zich tegen overdracht verzetten. Dit is het geval bij afhankelijke rechten (kan niet bestaan los van het recht waaraan het verbonden is. Waarvoor geldt dit ook?

  Het persoonlijk karakter  van een recht.  Zoals het beperkte recht van gebruik en van bewoning. Deze rechten zijn zo aan de persoon van de gerechtigde verbonden dat de aard hun onoverdraagbaar maakt (3:226 lid 4 bevestiging hiervan).
 • 1.1.2 Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, Goederenrecht , H4 par. 4.2

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Kan een verbod tot overdracht worden doorgegeven d.m.v een kwalitatieve verplichting als bedoeld in 6:252 lid 1?

  Nee. Dit is een door partijen met betrekking tot registergoed overeengekomen verplichting ten aanzien van dat goed om iets te dulden of niet te doen, welke verplichting mee overgaat die het goed onder bijzonder titel verkrijgt.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: De Dynamiek Van Het Goederenrecht