Samenvatting: De Geo 2E Fase Havo Wer/aarde (Over)Lev Europa Lr/op.bk | 9789006435900 | J H Bulthuis, et al

Samenvatting: De Geo 2E Fase Havo Wer/aarde (Over)Lev Europa Lr/op.bk | 9789006435900 | J H Bulthuis, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van De geo 2e fase havo wer/aarde (over)lev europa lr/op.bk | 9789006435900 | drs. J. H. Bulthuis en A. Peters

 • 1 Overleven in Europese landschappen

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom moet de leefbaarheid van het platteland verbeterd worden?

  De processen schaalvergroting, mechanisering en specialisatie leidden tot aantasting en vermindering van de leefbaarheid van het (traditionele) landschap.
 • 1.1.1 Landbouw

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar heeft de tuinbouw zich in gespecialiseerd?

  1. Fruitteelt
  2. Het kweken van bomen.
  3. Het kweken van bollen of bloemen.
  4. Het telen van groenten of andere planten.
 • Wat is de grootste bedrijfstak van landbouw?

  De veehouderij
 • Welke tak van landbouw neemt gemiddeld de meeste grond in beslag?

  Akkerbouw
 • Hoe komt het dat je vooral gemengde landbouwbedrijven op zandgronden vindt?

  Een gemengd bedrijf is een landbouwbedrijf waarbij de verschillende bedrijfstakken van landbouw worden gecombineerd. 
  Op zandgronden groeien gewassen van nature slecht. Akkerbouwers moesten vroeger dus altijd ook dieren houden voor bemesting. Hierdoor ontstonden veel gemengde landbouwbedrijven.
 • 1.1.2 Veeteelt in dienst van de akkerbouw

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar bestonden zandgebieden tot aan het eind van de negentiende eeuw vooral uit?

  Onafzienbare heidevelden, met bomen vooral in de dorpskern, de brink, houtsingels en beekdalen en grote bossen op de hoge stuwwallen.
 • Wat zijn woeste gronden?

  De heide, graasgebied voor schapen, werd in combinatie met de veel voorkomende zandverstuivingen woeste gronden genoemd.
 • Wat wordt er bedoeld met ‘’de veeteelt staat in dienst van de akkerbouw’’?

  Om de gewassen beter te laten groeien, werden de akkers bemest. Er werd daarvoor gebruik gemaakt van de mest van dieren die men daarvoor hield.
 • Als gevolg waarvan konden boeren in de negentiende eeuw steeds slechter in hun eigen levensbehoeften voorzien?

  In de negentiende eeuw nam als gevolg van de daling van het sterftecijfer de plattelandsbevolking sterk toe. Het gebruikelijke landbouwsysteem was hiervoor niet toereikend, waardoor er niet meer genoeg verbouwd werd voor iedereen.
 • 1.1.3 Akkerbouw in dienst van de veeteelt

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zorgde ervoor dat de akkerbouw juist in dienst van de veeteelt kwam te staan (in plaats van andersom)?

  Vanwege een gunstige melkprijs specialiseerde een groep agrariërs zich in melkveehouderij. Zij gingen hierbij vaak nog (snij)maïs verbouwen. Dit als aanvulling op de voedervoorraad voor het vee. De akkerbouw stond daardoor in dienst van de veeteelt.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart