Een eerste mislukte poging tot vreedzame co-existentie onder Eisenhower en Chroestjov (1953-1961) - De dood van Stalin machtswisseling in het Kremlin opstand in de DDR (1953-1956) - Het terugschroeven van de liberalisering en het Pact van Warschau (mei 1955)

4 belangrijke vragen over Een eerste mislukte poging tot vreedzame co-existentie onder Eisenhower en Chroestjov (1953-1961) - De dood van Stalin machtswisseling in het Kremlin opstand in de DDR (1953-1956) - Het terugschroeven van de liberalisering en het Pact van Warschau (mei 1955)

Hoe werd de machtspositie van Malenkov aangetast in september 1953?

Toen werd Chroestjov officieel eerste secretaris van de parijt. Hij was een echte revolutionair, die trouw bleef aan zijn eenvoudige boerenafkomst. Hij wilde een oorlog vermijden. Hij was zeer goed op de hoogte van de militaire achterstand van de SU en ookop technologisch, wetenschappelijk en economisch gebied.

Welke ideologische geschillen kwamen aan het licht tussen Chroestjov en Malenkov?

Chroestjov wou de voorkeur geven aan investeringen in de zware industrie, terwijl Malenkov de nadruk legde op landbouwhervorming en de productie van consumptiegoederen. Chroestjov won de amchtsstrijd en Malenkov moest aftreden als eerste minister.

Wat voor verdrag is het Pact van Warschau?

Het was een reactie op de NAVO, het is een verdrag voor Vrienschap, Samenwerking en Wederzijdse bijstand. Het werd ondertekend door de SU, Polen, Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Albanië.

Het was in de eerste plaats politiek bedoeld, de Sovjetleiders wilden laten merken dat ze ontgoocheld waren doore de West-Duitse herbewapenin. Het pact beschikt eniet over een soilde structuur en in de NAVO sprak men van een kartonnen burcht. Pas vanaf 1960 werd he pact van militaire betekenis.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat deed men met Tito na het PAct van Warschau in de Sovjetunie?

Zij probeerdne hun banden te herstellen. De Su en Tito van Joegoslavië zouden hun eigen ongebonden buitenlandse politiek blijven volgen  en zij spraken af zich niet met binnenlandse aangelegenheden te bemoeien.

De officiële ontbinding van de KOminform, die ooit was aangewend om het titoïsme te bestrijden was logisch.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo