Samenvatting: Sprekend Verleden / Vwo Handboek 4/5/6 Bb | 9789057308222 | Dalhuisen e a

Samenvatting: Sprekend Verleden / Vwo Handboek 4/5/6 Bb | 9789057308222 | Dalhuisen e a Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Sprekend verleden / VWO Handboek 4/5/6 bb | 9789057308222 | Dalhuisen e.a.

 • 1 Van jagen en verzamelen naar landbouw

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 De Prehistorie: tijd van jagen en verzamelen

  Dit is een preview. Er zijn 17 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat wordt onder de prehistorie van een volk verstaan? 

  De tijd dat er nog niet door of over een volk geschreven is. Dit kan dus per volk verschillen. Zo is het schrift ontstaan voor Westerse rond 3300 voor Chr., maar er zijn ook volken waarvoor de Prehistorie pas relatief laat eindigde omdat zij nog niet ontdekt waren (o.a. volken in het Amazone gebied) 
 • Waar zijn de oudste skeletten van de mens gevonden? 

  In Oost Afrika (huidige Tanzania, Kenia en Zuid-Ethiopië). Dit gaat om de 'Australopithecinen' een apensoort die evolueerde door veranderende klimaatomstandigheden. Van deze soort nam onder andere de herseninhoud toe. 
 • Hoe zijn etnische verschillen ontstaan?

  Mensen hebben zich in groepen over de wereld verspreid. Elke groep die 'lang' (minstens 10.000 jaar) op een bepaalde plek woonde met een specifiek klimaat, leerde leven met deze omstandigheden en paste zich aan. Hierdoor ontstonden verschillen. 
 • Wat is groter, het aantal cultuurverschillen of het aantal etnische verschillen?

  Het aantal cultuurverschillen tussen mensen is groter dan het aantal etnische verschillen. 

  Dat komt doordat elke groep mensen een eigen geschiedenis heeft en bepaalde gewoonten die langzaam gegroeid zijn. Wat mensen uit een andere cultuur doen of denken wordt vaak als vreemd gezien. Maar een cultuur kan in de loop van de tijd veranderen, gewoonten worden anders of denkwijzen veranderen.  
 • Waarom bleven jagers en verzamelaars bijna nooit op dezelfde plek?

  Als er in de omgeving geen voedsel meer te vinden was, trokken de groepen jagers en verzamelaars weer verder op zoek nieuwe gebieden.
 • 1.2 Ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer en waar werd er voor het eerst akkerbouw en veeteelt bedreven? 

  Omstreeks 7000 v. Chr. in het Midden Oosten. Overigens hebben vondsten aangetoond dat akkerbouw en veeteelt op meerdere plaatsen in de wereld zelfstandig is 'uitgevonden'. 
 • Waar en hoe ontstonden steden? 

  In Mesopotamië ontstaan de eerste dorpen en steden wanneer er boeren met elkaar gaan samenleven. Akkerbouw en veeteelt zorgde ervoor dat mensen zich niet meer hoefden te verplaatsen op zoek naar voedsel. Bovendien leverde de oogst voldoende, zodat mensen tijd over hielden voor andere zaken. Dit bevorderde ook de komst van nieuwe beroepen
 • In de geschiedenis zijn twee ontwikkelingen van enorme betekenis. Noem deze twee en leg uit waarom zij zo belangrijk waren.

  • Overgang van jagen en verzamelen naar landbouw
   Waarom belangrijk: Door akkerbouw hoefden groepen zich niet meer noodzakelijk te verplaatsen op zoek naar nieuw voedsel. Hierdoor konden steden ontstaan.
  • Overgang van landbouw naar industrie
   Waarom belangrijk: Als deze verandering heeft plaatsgevonden dan is de landbouw is niet meer het belangrijkste middel van bestaan. Dit is het geval in veel westerse landen. In verschillende niet-westerse landen is landbouw nog wel de belangrijkste bron van inkomsten.  
 • Wanneer is er sprake van stedelijke gemeenschappen ofwel steden?

  Als de meeste mensen uit een plaats of groot dorp niet meer in de landbouw werken. In een stad is de samenleving ingewikkelder geworden en ontstonden ook andere beroepen zoals koopman, huisbediende, geleerde, soldaat of bestuurder.
 • 1.3 Het Oude Egypte

  Dit is een preview. Er zijn 19 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wie hadden in het Oude Egypte de macht?

  Aan het hoofd van de samenleving stond de farao (koning). Daarna kwamen de hoge ambtenaren (priesters) die vaak veel land bezaten waarop de boeren werkten. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Sprekend Verleden / Vwo Handboek 4/5/6 Bb