Het einde van de Grote Alliantie (1945-1947) - de Trumandoctrine (1947): indammen (containment)

9 belangrijke vragen over Het einde van de Grote Alliantie (1945-1947) - de Trumandoctrine (1947): indammen (containment)

Wat liet Truman weten aan Frankrijk en Italië wat betreft leningen?

Dat zij die konden krijgen mits de communisten de regeringen zouden verlaten

Wat is de in 1951 door Truman opgerichte Psychological Strategy Board?

DIe verdiepte zich in de psychologische oorlogsvoering en propaganda. Hierin speelde de in 1942 opgerichte radiozender The Voice of Americ een grote rol.

Wat is het doel van Containment?

BIet alleen indammen maar ook bevrijding (liberation) met als ultiem doel de val van het communistische regime in het Kremlin
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is het in juni opgerichte Office of Policy Coordination (OPC)?

Een geheime dienst die als taak had de Oost-Europese landen te destabiliseren met alle mogelijke middelen, zoals psychologische oorlogsvoering, propgaanda, sabotage en andere subversieve activiteiten. OP die manier zoud e greep op van de SU op die landen verzwakken én dus zou de SU zwakker worden.

Wat is de National Securtity act?

Eenn wet die de weerbaarheid van de VS moest verhogen. Door dei wet werd nu 1 minister verantwoordelijk voor de drie onderdelen van het leger samen. De National Security Council werd een veiligheidsraad die de president zou adviseren en de geheime dienst Central Intelligenge Agency (CIA) werd opgericht.

Wat staat er in het Riopact wat in september 1947 werd afgesloten?

HEt was een alliantie van de verenigde Staten met 19 Latijns-Amerikaanse landen tegen alle mogelijke (communistische) agressie. Uit dat pact ontstond ook in 1948 de Organisatie van Amerikaanse staten (OAS)

Wat was het doel van de rede van Dean Acheson op 12 maart 1947?

De bedoeling was om van het overwegene republikeinse Confres vierhonderd miljoen dollar te verkrijgen voor hoofdzakelijk economische steun aan Griekenland en TUrkije.

Wat was de kijk van Dean Acheson, de onderminister van Buitenlandse zaken op de communistische dreiging?

Hij hield op 12 maart 1947 een rede voor het Amerikaanse congres, die men later de trumandoctrine zou noemen. Hierin suggereerde hij dat er twee werelden waren, de vrije wereld en de communistische dictatuur. De VS zouden voortaan alle landen bijstaan die zich veredigen tegen door de communisten gesteunde opstanden of die direct door de SU werden bedreigd.

Waarom was president Truman bijzonder gearlarmeerd in het voorjaar van 1947?

Omdat West-Europa zich nog niet van de oorlog had hersteld en had een hongerwinter achter de rug. In Polen, Joegoslavië, Roemenië Bulgarije en Albanië hadden de communisten de macht, en in andere landen waren de communistische parijten sterk en maakten ze deel uit van de regering. Truman was bang dat de communisten via democratische verkiezignen hun machtspositie nog aanzienlijk zouden versterken en hun hun poorten voor de invloedssfeer van Stalin open zouden zetten.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo