Samenvatting: De Psychologie Van Arbeid En Gezondheid

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van De psychologie van arbeid en gezondheid

 • Hoofdstuk 1 De psychologie van arbeid en gezondheid

  Dit is een preview. Er zijn 40 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 01/05/2015
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het Engels equivalent van A&G-psychologie en wanneer werd het voor het eerst gebruikt?

  Occupational Health Psychology, 1990
 • Wat is de Engelse benaming voor Arbeid- en Gezondheidpsychologie?

  Occupational Health Psychology
 • Wanneer is er sprake van geestelijke gezondheid?

  Wanneer een werknemer:
  • zich prettig voelt;
  • het werk goed aan kan;
  • zich vrij voelt om eigen keuzen te maken;
  • gemotiveerd is iets te bereiken.
 • Wat is het streven van de A&G-psycholoog?

  • Deze streeft naar een optimale afstemming tussen de belangen van de werknemers en die van de organisatie. (continuïteit onderneming, arbeidsproductiviteit, doelmatigheid) 
  • Deze houdt zich bezig met wederzijdse beïnvloeding van het werk met andere levenssferen. (vrije tijd, gezin-,thuissituatie)
 • Gezondheid wordt hier in 'brede zin' opgevat. Wat verstaat met onder gezondheid?

  Lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid en gezondheidsgedrag (zoals agressie, seksuele intimidatie en ziekteverzuim).
 • In de A&G-psychologie is veel kennis verenigd van disciplines binnen en buiten de psychologie. Kun je er een aantal noemen met een voorbeeld erbij? 

  • functieleer: cognitieve informatieverwerking
  • psychofysiologie: stressonderzoek
  • sociale psychologie: groepsprocessen in organisaties
  • persoonlijkheidsleer: individueel assessment en persoonlijkheidskenmerken
  • ontwikkelingspsychologie: oudere werknemers
  • epidemiologie: vóórkomen van bepaalde klachten
  • methodologie: verrichten van onderzoek
  • sociologie: maatschappelijke groepen zoals vrouwen of alochtonen
  • recht: wetgeving rondom arbeid. 
 • Wat is kenmerkend aan A&G-psycholgie?

  • Het hanteert verschillende perspectieven (bv het individu,werknemer, sociale systemen)
  • Het betrekt niet enkelde subjectieve aspecten, maar ook de objectieve. (aard arbeidstaak, kenmerken functie, welbevinden en gezondheid)
  • Hanteert tijdsperspectieven: er is aandacht voor het hier en nu, maar ook toekomstperspectieven. (loopbanen van de werknemers)
 • Wat zijn doelen van de A&G-psychologie?

  • optimale afstemming tussen persoon en organisatie
  • signalerende functie risicofactoren
  • primaire, secundaire en tertiaire preventie; (primair: voorkomen, secundair: optreden bij eertse symptomen, tertiair: behandeling om nog grotere problemen te voorkomen
  • arbeidsintegratie
 • Noem en beschrijf 3 veranderingen in en rondom arbeid, die de populariteit van A&G-psychologie beïnvloedt hebben.

  • Intensivering van de arbeid: intensief in een hoog tempo werken vormt een risicio voor gezondheidsproblemen.
  • Veranderingen van de arbeidsinhoud: van fysieke naar mentale & emotionele belasting. Verschuiving van lichamelijke naar psychische klachten.
  • Organisatieveranderingen: 24 uurs economie vereist continue aanpassingen. (saneren, afstoten bedrijfsonderdelen, etc)
  • Moderne productie- en managementconcepten: verantwoordelijkheid wordt laag in de organisatie gelegd.
  • Aantasting van het psychologische contract: verwachtingen die werknemers koesteren over een billijke verhouding tussen hun inspanning tbv de organisatie en de beloning die ertegenover staat.
 • Leg uit hoe de wortels van A&G-psychologie verbonden zijn met de beide wereldoorlogen.

  • WOI vermoeidheid industriearbeiders in munitiefabrieken trok aandacht van Engelse parlement. Installeerden Industrial Fatigue Research Board om slachtoffers te bestrijden.
  • Beide WO's: acute en traumatische stress trok aandacht van klinisch psychologen. (WOI: shellshocks, WOII: combat neurosis/combat fatique).

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart