Samenvatting: De Uitvoerbare Titel | 9789048645855 | Karen Broeckx, et al

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van De uitvoerbare titel | 9789048645855 | Karen Broeckx en Stijn Van Schel

 • 1 De uitvoerbare titel

 • 1.2.1 Reële executie

 • Welke rechten heeft de schuldeiser van een niet nagekomen verbintenis (andere dan een geldsomverbintenis), wat betreft verbintenissen om te doen of niet te doen of de afgifte van een zaak?

  1. het recht om de uitvoering in natura te eisen van de verbintenis (art. 5.234 en 5.235 BW)
  2. het recht om aanspraak te maken op een schadevergoeding (art. 5.224 BW) tenzij een vreemde oorzaak hem niet toerekenbaar, overmacht of toeval.
  3. het recht te vragen om te (doen) vernietigen van hetgeen in strijd met de verbintenis is verricht, inclusief schadevergoeding
 • Wat kan een schuldeiser ondernemen die reële executie nastreeft?

  1. Een vordering instellen ter nakoming van de verbintenis
  2. Een vordering instellen om de verbintenis zelf of door een derde te laten uitvoeren op kosten van de schuldenaar (tenzij intuitu personae karakter)
  3. Een machtiging vragen tot vernietiging van hetgeen in strijd met de verbintenis is verricht, onverminderd schadevergoeding
  4. Een vordering tot vervangende schadevergoeding (meestal in geven van intuitu personae karakter)
  5. Vordering tot nakomen van de verbintenis, onder verbeurte van een dwangsom
 • 1.2.2 Vervangende schadevergoeding

 • Wanneer wordt een vervangende schadevergoeding voorzien?

  1. Wanneer prestatie onmogelijk is zonder dwang op de persoon van de schuldenaar
  2. aantasting van de menselijke waardigheid is de grens van de gedwongen tenuitvoerlegging
 • 1.2.3 Machtiging tot executie op kosten van de schuldenaar

 • Wanneer is er sprake van executie op kosten van de schuldenaar?

  1. Wanneer niet noodzakelijk moet worden uitgevoerd door de schuldenaar zelf
  2. Wanneer de openbare macht kan tussenkomen om te verhinderen of teniet te doen wat in strijd met de verplichtingen gebeurt of is gebeurd
  3. Wanneer een zaak moet worden afgegeven (dossier, voertuig, ...)
 • Wat gebeurt er met de kosten die de schuldeiser maakt om tot reële executie over te gaan?

  Dikwijls wordt voorzien in het vonnis dat deze lastens de schuldenaar kunnen worden gerecupereerd op eenvoudig vertoon van de factuur.

  Let wel, het vonnis dat schuldenaar veroordeelt tot bepaalde prestatie die bij gebreke aan nakoming op zijn kosten door een derde kan worden uitgevoerd, levert geen uitvoerbare titel op om deze kosten te verhalen.

  De rechter kan in een veroordeling tot een provisioneel bedrag voorzien.
 • 1.3.1 Formulier van tenuitvoerlegging

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het formulier van tenuitvoerlegging en wat is haar belang?

  Het formulier van tenuitvoerlegging zorgt voor de uitvoerbare kracht van de uitgifte of minuut.

  KB 21/07/2013 (eedaflegging Koning Filip) - art. 1386 Ger. W. 
 • Waardoor gaat de termijn voor verzet of hoger beroep in?

  1. Betekening van de uitgifte van een rechterlijke beslissing, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging
  2. Betekening van een eensluidend verklaard afschrift (Cass. 26/10/2000)
 • Bestaan er uitzondering op de vereiste van het formulier van tenuitvoerlegging?

  Bepaalde administratieve akten zoals het dwangbevel worden niet voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging.
 • 1.3.3.2 Afschrift

 • Wat is een afschrift van het vonnis?

  • integrale weergave van het vonnis
  • onbeperkt aantal aan elke partij
  • sowieso kennisgeving aan partijen volgens 792 Ger.W. (per mail aan advocaat of partij, desgevallend per brief)
 • Doet de verzending van het afschrift termijnen lopen?

  • Opgesomd in art. 704 §2 Ger.W. (geschillen voor arbeidsrechtbank) en adoptie
  • wanneer de wet het voorziet
  • binnen de 8 dagen na uitspraak bij gerechtsbrief en voorzien van het informatieblad 780/1 Ger.W.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart