Modelmatig onderzoek

7 belangrijke vragen over Modelmatig onderzoek

Wat is Stochastisch probleem en Determinisch probleem?

 • Een probleem wordt stochastisch genoemd wanneer “kans” een rol speelt, d.w.z. wanneer willekeurige effecten aanwezig zijn.
 • In het andere geval spreken we van een determinisch probleem.

Wat is het verschil tussen Continue en Discrete modellering?

 • Bij continue en discrete modellering moet onderscheid gemaakt worden tussen tijd en ruimte.
 • Wanneer er gemodelleerd wordt op elk tijdstip en in elk punt van de ruimte, dan is het model continu.
 • In het tegenovergestelde geval (enkel welbepaalde tijdstippen en welbepaalde punten in de ruimte) is het model discreet.

Wat zijn de stappen in het Modelleringsproces?

 1. Analyseer het probleem
 2. Ontwerp het model
 3. Model oplossen
 4. Verificatie, validatie en interpretatie
 5. Verslaglegging
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat gebeurt in stap 1 Analyseer het probleem?

 1. Situatie bestuderen om probleem te begrijpen en juiste vragen te kunnen stellen
 2. Onderzoeksmethode selecteren: modelmatig onderzoek (?). Zo ja, bepaal het type model:

 • stochastisch ↔ deterministisch
 • statisch ↔ dynamisch
 • continu ↔ discreet

Wat gebeurt in stap 2 Ontwerp het model?

 • Verzamel data:  Informatie over het gedrag van het systeem
 • Vereenvoudig het model en documenteer de gemaakte vereenvoudigingen
 • Bepaal de variabelen en eenheden waar je informatie over wil verkrijgen
 • Bepaal relaties tussen variabelen en submodellen, vergelijkingen en functies

Wat komt in stap 5 Verslaglegging?

 • Analyse van het probleem
 • Ontwerp van het model (+ vereenvoudigingen + redenen voor vereenvoudigingen)
 • Technieken gebruikt om het model op te lossen
 • Verificatie, validatie en interpretatie
 • Resultaten en conclusies.

Wat is Verificatie en Validatie?

 • Verificatie van de discretisatie: rekenraster verfijnen en vergelijken resultaten
 • Validatie: vergelijking met metingen

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo