Samenvatting: Directe Belastingen Iii | C J van der Have

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Directe Belastingen III | C.J. van der Have

 • 1 Samenloop deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Leidt de totstandkoming van een fiscale eenheid in beginsel tot belastingheffing? Waar vindt men de uitzonderingen op deze hoofdregel?

  Nee. Art. 15ab lid 1 en lid 6.
 • Welk artikel deelt de ratio van art. 15ab lid 2, waarin is bepaald dat latente liquidatieverliezen slechts kunnen worden verrekend met de standalonewinst van de gevoegde maatschappij? Hoe kan een art. 15ab lid 2-verlies in feite worden gekwalificeerd (als...)?

  Art. 15ae-1-a. Voorvoegingsverlies.
 • Waarom is artikel 13c met ingang van 1 januari 2012 uit de wet Vpb geschrapt?

  Invoering objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten.
 • Bij de voeging van wat is art. 15ab lid 1 niet van toepassing? Noem de grondslag voor de voeging?

  Vaste inrichting. Art. 15-4 Vpb.
 • Kan de vaste inrichting van een buitenlands belastingplichtige aan het hoofd staan van een fiscale eenheid?  En de vaste inrichting van een buitenlands belastingplichtige dochter? Noem het relevante artikel. Waar is dit uitgebreid geregeld?

  Ja. Art. 15-4 Vpb. Art. 29 en verder  BFE.
 • X BV heeft een schuldvordering op KD BV. X BV wil deze vordering vervreemden aan een verbonden lichaam. KD BV is gevoegd in een fiscale eenheid met D BV. Kan X BV de fiscus tegenwerpen dat zij door de fiscale eenheid tussen D en KD geen deelneming heeft? Hoe wordt dit genoemd?

  Nee. Fiscale eenheid heeft geen derdenwerking.
 • Wat is de tweeledige ratio achter art. 15ai Vpb (Vakstudie)?

  (1) Voorkomen dat de fiscale eenheid slechts voor een korte periode wordt aangegaan, met als enig doel een onbelaste vermogensoverdracht te doen plaatsvinden (2) Voorkomen dat overdrachtswinst die binnen de fiscale eenheid is behaald, omgevormd wordt tot een vrijgesteld deelnemingsvoordeel.
 • BV M vormt een fiscale eenheid met BV D1 en BV D2. Op enig moment verkoopt zij de aandelen in BV D1 en BV D2 aan BV H. Vindt deze vervreemding plaats binnen de fiscale eenheid? Waaruit volgt dit? Op welk moment? Wat is dus van toepassing op de vervreemdingswinsten? Stel dat BV D1 en BV D2 tijdens het bestaan van de FE compensabele verliezen hebben opgebouwd, kunnen zij deze dan meenemen? Op grond waarvan? Als groepsverlies of als het verlies van zelfstandige maatschappijen (NDFR)?

  Nee. Art. 14-1 BFE. Na ontvoeging. Deelnemingsvrijstelling. Ja. Art. 15af-1-b. Zelfstandig.
 • Waarop zag het inmiddels afgeschafte art. 13c Vpb? Wat werd ten aanzien hiervan uitgesloten? Tot welk bedrag (Het bedrag van de...)? Waar vindt men de overgangsregeling? Waarop ziet deze?

  Omzetting vaste inrichting met verliezen in deelneming. Deelnemingsvrijstelling. Buitenlandse verliezen. Art. 33b. Bestaande gevallen.
 • Welke belastingclaim beoogt de wetgever door middel van art. 15ab lid 1 te behouden? Wanneer zal hier vooral sprake van zijn?

  Compartimenteringsclaim. Indien de dochtermaatschappij op enig moment geen deelneming vormde.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart