Samenvatting: Materieel Strafrecht | 9789013072884 | J de Hullu

Samenvatting: Materieel Strafrecht | 9789013072884 | J de Hullu Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Materieel strafrecht | 9789013072884 | J. de Hullu

 • 1 Een kader voor materieel strafrecht

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de materiele vragen van art 350sr

  1. Kan het ttl worden bewezen
  2. Kan het worden gekwalificeerd
  3. Is de verdachte strafbaar
  4. Straf of maatregel
 • Wat gebeurt er als een bestanddeel zoals wederrechtelijk niet kan worden bewezen?

  Je beantwoordt dan de eerste vraag kan de tll feit worden bewezen. Dat kan niet dus dan volgt er vrijspraak op grond van art 352 sv lid 1
 • 1.1 culpoze delicten

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen schuld als element en bestanddeel?

  - element: verwijtbaarheid. Opzet. Dader heeft zijn vermogens verkeerd gebruikt. 
  - bestanddeel: culpa
 • 1.2 vormen van schuld

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe kan je voorwaardelijk opzet zien in een wetsartikel?

  Opzettelijk staat in het wetsartikel
  Wetende dat/ wist het staat in het wetsartikel
  Ingeblikt opzet is ook voorwaardelijk opzet
 • Geobjectiveerde opzet. Arrest leeftijd of art 300 mishandeling


  De hoge raad oordeelde dat het bestanddeel ‘onder de leeftijd van 16’ een geobjectiveerd bestanddeel is, waar dus geen opzet
  gericht hoeft te zijn.
 • 1.2.2 Strafdoeleinden

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de absolute en relatieve theoriën omtrent de strafdoeleinden?

  De absolute theorie betreft de vergelding en de relatieve theorie betreft de preventie. 
 • Twee richtingen in het strafrecht

  Klassieke richting: Binnen deze richting moest het strafrecht het individu beschermen tegen te grote willekeur van de overheid. Vergelding stond echter wel voorop. 

  Moderne richting: Hierin wordt meer accent gelegd op maatschappijbescherming door doelmatige bestrijding van de criminaliteit en op de persoon van de dader.
 • 1.2.4 Huidig klimaat

 • Wat wordt er bedoeld met de ontwikkeling van codificatie naar modificatie?

  De wet wordt niet alleen gebruikt om bestaande opvattingen vast te leggen, maar ook om opvattingen en gedrag in de samenleving te veranderen. 
 • 1.3 grove schuld

 • Wat houdt grove schuld (culpa lata) in?

  Er is pas sprake van schuld als de dader minder nadacht, wist, of beleidvol was dan de gemiddelde mens.
  "Had een normaal redelijk denkend mens het beter gedaan?"
 • 1.6 verwijtbaarheid en gevolg

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.6
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke strafverzwarende omstandighedenn zijn van groot belang bij het bewijs van onvoorzichtigheid om zo te beoordelen of er sprake is van verwijtbaarheid?

  Drankgebruik en veel te hard rijden (art. 175 lid 3 WVW)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Materieel Strafrecht