Samenvatting: Dubbel Boekhouden Basisbeginselen | 9789400003811 | Erik De Lembre, et al

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Dubbel boekhouden basisbeginselen | 9789400003811 | Erik De Lembre; Patricia Everaert; Jan Verhoeye

 • 1 Achtergrond en wettelijk kader

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Wat is boekhouden?

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke 2 soorten boekhouden zijn er en wat houden ze in?

  1) Algemeen of financieel boekhouden:
  Dit is het verzamelen, verwerken en verstrekken van informatie over de financiële toestand van de onderneming

  2) Beleids- of analytisch boekhouden: 
  Dit is het verzamelen, verwerken en verstrekken van informatie aan de onderneming zelf, dit zal ook meer punten omvatten dat het algemeen boekhouden
 • 1.2 Een kort geschiedkundig overzicht

 • Wat is een closed shop en open shop?

  Een closed shop zal enkel de minimale informatie verschaffen terwijl een open shop ruime informatie zal verschaffen
 • 1.3 Wie zijn de informatievragers?

 • Wie zijn de stakeholders/informatievragers bij een onderneming?

  • Aandeelhouders
  • Leidinggevenden
  • Schuldeisers anders dan wegens levering van goeden en diensten
  • Schuldeisers wegens levering van goederen en diensten
  • Klanten van de onderneming
  • Personeel
  • Overheid en andere regulerende instanties
  • Concurrenten
  • Beleggingsvennootschappen, beursvennootschappen,....
  • Milieubewegingen, niet-gouvernementele organisaties,...
 • 1.4 De jaarrekening, een antwoord aan de informatievragers

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat staat er in de jaarrekening?

  1. De bezittingen en rechten van de onderneming
  2. De verplichtingen en eigen middelen
  3. Een overzicht van de geïnvesteerde middelen
 • Wat staat er in de balans?

  De balans zal tonen wat de bezittingen zijn van de onderneming, naast haar verplichtingen en eigen middelen.

  Ze wordt opgesteld op het einde van het boekjaar en is een weergave van het totale vermogen van de onderneming op de dag waarop het boekjaar wordt afgesloten
 • Wat staat er in de toelichting?

  Daar wordt er meer info gegeven over elementen in de balans en de resultatenrekening
 • 1.5.1 Inleiding

 • Wat zijn de 4 pijlers van het boekhoudrecht in België?

  1.  Wetboek van Economisch Recht (WER)
  2. KB van 21 oktober 2018
  3. Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
  4. KB van 29 april 2019
 • Wie of wat is het CBN?

  Dat is de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en zij geeft advies aan de overheid
 • 1.5.2 De onderneming

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wie is volgens het WER een onderneming?

  1. Iedere natuurlijke persoon die een activiteit uitvoert als zelfstandige
  2. Iedere rechtspersoon
  3. Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid
 • Wat zijn de drie uitzonderingen op de regel van wie een onderneming is?

  1. Iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid en zonder uitkeringsoogmerk, bv voetbalclub
  2. Iedere publiekrechtelijke persoon die geen goederen of diensten aanbied op de markt
  3. Federale staat, gewesten, gemeenschappen, provincies,...

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart