Expressie en primitivisme - Primitivisme en moderne kunst

8 belangrijke vragen over Expressie en primitivisme - Primitivisme en moderne kunst

Welk dubbel onderscheid maakten Arthur O. Lovejoy en George Boas in hun studie  Primitivism and related ideas in antiquity?

Het chronologisch primitivisme en het cultureel primitivisme, het harde en het zachte primitivisme.

Wat houdt het chronologisch primitivisme in?

Dat het vroegste stadium van de menselijke geschiedenis het beste was. Om de beste fase in een bepaalde historische ontwikkeling te ontdekken, moet men terug naar haar oorsprong.

Wat beweert het cultureel primitivisme?

Dat alle toevoegingen aan de 'natuurlijke' staat van de mens schadelijk zijn geweest.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat behelst het harde primitivisme?

De opvatting dat de mens het gelukkigst is als zijn leven niet bezwaard wordt door kunsten en wetenschappen en hij slechts leeft met de meest noodzakelijke benodigdheden die hij van moeder natuur heeft meegekregen.

Wat wil zacht primitivisme zeggen?

Dat het beste leven een leven zonder hard zwoegen is; bijvoorbeeld het soort leven dat sinds de achttiende eeuw vaak is toegeschreven aan de bewoners van de Zuidzee-eilanden: op vruchtbare bodem in een zacht klimaat omringd door vriendelijke dieren en een zee vol makkelijk te vangen vis.

Waar komst het zachte primitivisme in combinatie met het chronologische voor? 

In de mythe van de Gouden Eeuw en in verhalen over het leven voor de zondeval.

Welke beeldende kunstenaars kozen waarschijnlijk als eerste bewust voor het primitivisme?

Enkele leerlingen uit het atelier van de schilder Jacques Louis David. Onder leiding van de schilder Maurice Quay verzetten deze 'Primitieven' zich omstreeks 1800 tegen de heersende neoclassicistische idealen en lieten zich onder meer inspireren door de archaïsche Griekse vaasschilderkunst, die zij hoger achtten dan die uit de klassieke periode.

Wat was een geliefde genre in de negentiende-eeuwse schilderkunst?

Het oriëntalisme, met voorstelling gesitueerd in Noord-Afrika en het Nabije Oosten. Niet-westerse thema's werden opgenomen maar de academische, illusionistische vormgeving werd gehandhaafd.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo