Het Spaanse wereldrijk - Spanje neemt bezit van Amerika

24 belangrijke vragen over Het Spaanse wereldrijk - Spanje neemt bezit van Amerika

Hoe vertelde Columbus over zijn ontdekkingen?

Via dagboeken

Waarom noemde men na Columbus' ontdekkingsreizen het gebied de 'Nieuwe Wereld'?

Omdat het voor hen een nieuw werelddeel was.

De conquistadores wisten de indianen snel te verslaan. Geef drie redenen waarom de Conquistadores sterker waren.

 • Ze hadden sterkere wapens (vuurwapens, ijzeren zwaarden).
 • De Azteken waren bang voor hun honden en paarden.
 • Ze sloten bondgenootschappen met andere indiaanse volken.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

waarom dacht Columbus de Indianen makkelijk tot christenen te kunnen bekeren?

hij dacht dat ze geen eigen godsdienst hadden, zo vond hij ze er niet uit zien namelijk

waarom nam columbus enkele indianen mee?

hij wilde de Spanjaarden laten wennen aan het nieuwe gebied dat ze bezaten

Bedenk drie punten waarop de Conquistadores in het nadeel waren in de strijd

 • Ze waren onbekend met de strijdwijze van de tegenstander.
 • Ze waren onbekend met het terrein.
 • Ze hadden maar een klein aantal eigen soldaten.

waar verbaasde de Spanjaarden zich over van de Azteekse beschaving?

steden dreven op water

tempels torenden boven de steden uit

er werd veel gehandeld

ambachtslieden maakten mooie kunstvoorwerpen

godsdienstceremonies; offerden mensenharten aan hun goden

 

De Azteken stonden op het hoogtepunt van hun beschaving toen de Spanjaarden kwamen. Welke twee voorbeelden kan je daarvan noemen?

 • De Azteken hadden een indrukwekkende stad gebouwd.
 • De Azteken waren militair zo sterk dat zij de Spanjaarden hadden kunnen verslaan

Wat betekend qonquistadores?

Spaanse avonturiers die in naam van de koning grote delen van Amerika in bezit namen en indiaanse volkeren onderwierpen

Leg uit dat geloof en bestuur bij de Inca's veel met elkaar te maken hadden

Inca’s geloofden in de zonnegod. Hun koning was een afstammeling van deze god

Welk land dacht Columbus dat hij was?

indië

Welk volk leefde er in die tijd in mexico?

de azteken

Waarom werd cortes met open armen ontvangen?

hij leek op de god

Hoe was het mogelijk dat de in 1519 Hernán Cortes de Azteken heel snel wist te verslaan.

Door toeval dachten de Azteken dat hij een god was die terugkeerde. Hij werd daarom met eerbied ontvangen.

Wat bewerkten de Azteken?

Mais en pompoenen

Waarom hadden de Azteken stenen tempels?

Voor de goden.

Waarom hadden de Azteken mensenoffers?

om de goden tevreden te houden of om hulp te vragen

Waar waren de Azteekse wapens voor bedoeld?

Om mensen te verwonden

hoe werden de Azteken verslagen?

door vuurwapens, ijzeren zwaarden en harnassen , ruiters te paard.

Wat voorn ziektes kregen de Azteken?

de mazelen, de pest, pokken en griep.

hoe noemde men de mensen die na Columbus naar Amerika voeren

Conquistadores: de veroveraars

welke voordelen hadden de conquistadores in de strijd tegen de indianen

de Spanjaarden bezaten harnassen en paarden,

de indianen kenden geen vuurwapens en ijzeren zwaarden en ze waren bang voor de Spaanse paarden en honden

met hoeveel man kwam Cortes aan in Mexico

circa 500

waardoor werd Cortes geholpen bij het uitmoorden van de Azteken 

de Azteken geloofden in de god Quetzalcoatl en Cortes leek sprekend op die god en ze dachten dat hij die god was

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo