Het ontstaan van nederland - De Hervorming - De Hervorming start met Luther

10 belangrijke vragen over Het ontstaan van nederland - De Hervorming - De Hervorming start met Luther

Over wat was in de Nederlanden ongenoegen en ontenvredenheid?

Over de centralisatiepolitiek en op geloofsgebied.

Waarom kochten de gelovige aflaten?

dan werd een gedeelte van hun zondige gedrag kwijtgescholden

Waarom verwierp Maarten Luther de aflaathandel?

hij kon geen bewijs vinden in de bijbel over de aflaten
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waarop noteerde Maarten Luther zijn kritiek?

Op een lijst van 95 stellingen.

Wat was Maarten Luther's bedoeling met de lijst?

Een discussie te starten over de misstanden in de kerk.

Waarom stichtten de aanhangers van Luther en Calvijn eigen kerken

het was onmogelijk om de hervormingen door te voeren in de katholieke kerk

Waar kwamen de protestanten in de Nederlanden naar luisteren?

Naar Calvinistische predikanten die in eigen taal de Bijbel uitlegden.

De protestanten hadden geen kerken, waar deden zij hun preken?

In de buitenlucht, vaak verscholen achter bosjes of hagen. vandaar de naam hagenpreken.

Waar stonden de kerken vol mee?

Met beelden, schilderijen en blinkende voorwerpen.

In welk jaartal brak de beeldenstorm uit?

In 1566.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo