Samenvatting: Financial Instruments: A Comprehensive Guide To Accounting & Reporting (2021) | 9780808054887 | Rosemarie Sangiuolo, et al

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Financial Instruments: A Comprehensive Guide to Accounting & Reporting (2021) | 9780808054887 | Rosemarie Sangiuolo; Scott A Taub; Leslie F Seidman

 • 2 IFRS 2 Share-based payment

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Geef de definitie van share-based payment (op aandelen gebaseerde betalingen)

  Een transactie waarbij de entiteit: 
  1. goederen of diensten ontvangt van de leverancier van die goederen of diensten (inclusief werknemer) in een op aandelen gebaseerde betalingsregeling 
  2. een verplichting aangaat om de transactie af te wikkelen wanneer een andere groepsentiteit die goederen of diensten ontvangt
 • 2.1 Recognition and measurement equity-setteld

 • Geef de journaalpost van een op aandelen gebaseerde transactie

  Equity-settled
  Inventory/costs
  @Equity

  Cash-settled
  Inventory/costs    
  @Liability
 • Equity settled share-bases payment transacties moeten worden gewaardeerd tegen, wat moet je doen wanneer dit niet kan?

  Indien de FV van de goederen of diensten niet betrouwbaar kan worden geschat moet hun waarde worden bepaald overeenkomstig de toename van het eigen vermogen. [2.10]
 • Hoe moeten transacties met medewerkers en anderen die soortgelijke diensten verlenen worden verwerkt?

  Bij transacties met medewerkers en anderen die soortgelijke diensten verlenen, worden de ontvangen diensten gewaardeerd tegen: 
  • het toegekende eigenvermogensinstrument
  • op de toekenningsdatum
  • de datum waarop de partijen een op aandelen gebaseerde betalingsregeling overeenkomen 
 • 2.2 Measurement equity settled employees

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer wordt een eigenvermogensinstrument niet meteen onvoorwaardelijk?

  Indien de tegenpartij in de toekomst nog een verplichting moet voltooien.
 • Op welke moment moet de entiteit de reële waarde toepassen bij transacties die worden gewaardeerd op basis van de reële waarde van de toegekende eigen vermogeninstrumenten?

  De reële waarde van de waarderingsdatum moet worden gehanteerd
 • Wat moet de entiteit doen in de wachtperiode?

  De entiteit moet in de wachtperiode een bedrag opnemen voor de goederen of diensten die zijn ontvangen o.b.v. de beste beschikbare schatting van het aantal eigenvermogensinstrumenten dat naar verwachting onvoorwaardelijk wordt. Deze schatting moet worden herzien als uit latere informatie blijkt dat het aantal eigenvermogensinstrumenten verschilt van de eerdere schatting.
 • Waar moet bij de schatting van de reële waarde van de toegekende eigenvermogensinstrumenten rekening mee worden gehouden?

  Er moet rekening worden gehouden met marktomstandigheden.
 • Waar moet de entiteit naast marktomstandigheden rekening mee houden?

  Alle voorwaarde die niet onvoorwaardelijk zijn.
 • Wat mag een entiteit niet doen nadat de ontvangen goederen of diensten in overeenstemming met alinea's 10 t/m 22 zijn opgenomen?

  Het eigen vermogen mag niet achteraf worden aangepast na de datum waarop het onvoorwaardelijk wordt.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart