Samenvatting: Handboek Mediation In Strafzaken

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van HANDBOEK Mediation in Strafzaken

 • 2 1.1 INLEIDING

  Dit is een preview. Er zijn 14 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe omschrijft Howard Zehr herstelrecht of restorative justice?

  - Manier om gerechtigheid te bewerkstelligen na een misdaad
  - Betrekken van alle belanghebbende partijen
  - Identificeren en aanpakken van schade, behoeften en verplichtingen
  - Uiteindelijke doel: fouten rechtzetten en uit misdaad geleerde lessen toepassen
 • Wat houdt herstelrecht in de kern in volgens Claessen 2010 en Claessen 2013?

  - Herstelrecht richt zich op het herstellen van ontstane schade.
  - Het gaat niet alleen om schade aan slachtoffers, maar ook aan de gemeenschap en de behoeften van zowel slachtoffers als daders.
  - Binnen herstelrecht is er een verplichting voor daders om schade te herstellen, maar ook voor de gemeenschap om voor slachtoffers en daders te zorgen.
  - Het omvat groepsconferenties, bemiddeling tussen slachtoffers en daders, en herstelgerichte sancties.
 • Wat zijn enkele voorbeelden van verschijningsvormen van herstelrecht?

  - Groepsconferenties waar slachtoffers, daders en de gemeenschap vertegenwoordigd zijn.
  - Bemiddeling of mediation tussen slachtoffers en daders.
  - Herstelgerichte sancties zoals schadevergoedingsmaatregelen, taakstraffen en gevangenisstraffen.
 • Wat impliceert de verplichting van het slachtoffer binnen het herstelrecht volgens de tekst?

  - Het slachtoffer heeft de verplichting redelijkheid en billijkheid te betrachten jegens de dader.
  - Het gaat om het tonen van begrip en respect naar de dader toe.
 • Wat is herstelrecht in Nederland en hoe heeft het zich ontwikkeld?

  - Herstelrecht faciliteert gesprekken tussen slachtoffers en daders buiten de strafzaak.
  - Van slachtoffer-dadergesprekken naar bemiddeling voor, naast of na de strafzaak.
  - Invoering van art. 51h Wetboek van Strafvordering in 2011.
  - Succesvolle pilot met mediation in Amsterdam in 2013.
  - Mediation in strafzaken landelijk ingevoerd in 2017.
 • Wat is de definitie van herstelrecht volgens Zehr in 2015?

  - Herstelrecht betreft het gezamenlijk identificeren en aanpakken van schade, behoeften en verplichtingen.
  - Het doel is om te helen en zoveel mogelijk recht te zetten na een misdaad.
  - Centraal staat het herstellen van de schade die ontstaan is door het wangedrag.
 • Wat is het onderscheid tussen bemiddeling en mediation in Nederland?

  - Bemiddeling en mediation zijn synoniemen in de herstelrechtcontext.
  - Bemiddeling voor, naast of na de strafzaak.
  - Mediation in strafzaken sinds 2017 een belangrijke herstelvoorziening in Nederland.
 • Welke invloed heeft de Europese Unie gehad op de ontwikkeling van herstelrecht in Nederland?

  - Europese Unie en Raad van Europa stimuleren groei van herstelrecht in Europa.
  - In Nederland vaste voet aan de grond sinds 2007.
  - Regelgeving en aanbevelingen dragen bij aan implementatie van herstelrecht.
  - Mediation in strafzaken gesteund door minister van Justitie en Veiligheid met structurele financiering.
 • Wat is het doel van herstelrecht in Nederland?

  - Faciliteren van gesprekken tussen slachtoffers en daders buiten de strafzaak.
  - Focus op emotioneel en relationeel herstel.
  - Herstel van de schade en gevolgen van de misdaad.
  - Streven naar herstel en verzoening tussen de betrokken partijen.
 • Welke milestones hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van mediation in strafzaken in Nederland?

  - Invoering van art. 51h Wetboek van Strafvordering in 2011.
  - Succesvolle pilot met mediation in Amsterdam in 2013.
  - Landelijke invoering van mediation in strafzaken in 2017.
  - Structurele financiering voor mediation in strafzaken door de minister van Justitie en Veiligheid in 2018.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Handboek Mediation In Strafzaken