Samenvatting: Hc_ Recht

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van HC_ Recht

 • 1 Inleiding Recht

 • 1.1 Belang van het recht

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke functies kent het recht?

  • Ordening van de samenleving door het stellen van regels
  • Handhaving van regels door middel van geschilbeslechting; dit is wanneer conflicten zich voordoen.
 • 1.2.1 Rechtspositivisme

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wie is een belangrijke aanhanger van het rechtspositivisme?

  • Montesquieu = een van de pleiters van wetboeken, waar alles duidelijk vermeld stond. Hierin werden alle rechtsregels gecodificeerd. Hij is bekend van de machtenscheiding; de wet wordt gemaakt door de wetgevende macht en rechtsprekende macht is de mond van deze wet. 
 • Wat zijn twee voordelen van het rechtspositivisme?

  • Er treedt weinig willekeur op bij de interpretatie van wetten.
   • De rechter bestudeert de situatie en beoordeelt deze vervolgens op onafhankelijke wijze. Dit verloopt vaak op een democratische en legale wijze. Het rechtspositivisme biedt dus rechtszekerheid. 
  • Het rechtspositivisme is makkelijk: het is namelijk allemaal te vinden in de wet. Hierdoor is het standvastig, duidelijk en controleerbaar en biedt het dus rechtszekerheid
 • Wat zijn twee nadelen van rechtspositivisme?

  • Er wordt geen rekening gehouden met algemene rechtsbewustzijn. Het rechtsgevoel van ieder afzonderlijk individu wordt dus grotendeels tenietgedaan.
   • Bijvoorbeeld = de rassenwetten van Neurenberg
  • Het is erg rigide. De wetten lopen altijd een of twee stappen achter op de realiteit omdat nieuwe wetten een heel proces moeten doorgaan en en dus bij invoering al niet meer actueel zijn.
 • 1.2.2 Natuurrecht

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een voordeel van het natuurrecht?

  • In tegenstelling tot het rechtspositivisme dient niet de willekeur van de rechter, maar de algemene rechtsbewustzijn van de mensen te worden toegepast door de rechter.
   • Iedere situatie of conflict wordt dus bekeken vanuit het oogpunt van de betrokkenen en diens rechtsbesef dat daar een rol bij speelt.
   • Het kan zich dus ook makkelijk aanpassen aan maatschappelijke evolutie.
 • Wat is een nadeel van het natuurrecht?

  • De rechter biedt weinig houvast, en om die reden er toch nog een bepaalde mate van willekeur blijft in het handelen van de rechter.
   • De zaken kunnen dus niet aan de hand van duidelijke structuren en rechtsbronnen worden opgelost. Er is geen grote mate van rechtsonzekerheid.
 • Welk systeem kennen we in Nederland?

  In Nederland hebben een een positivisme systeem, maar wel met aandacht voor rechtvaardigheid en moraliteit, ook door de Tweede Wereldoorlog.
 • 1.5 Onderscheidingen binnen het recht

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt het onderscheid tussen materieel en formeel recht in?

  • Materieel recht = de regels die betrekking hebben op rechten en plichten van personen in hun onderlinge verkeer. Het geeft een norm aan van hoe we met elkaar omgaan. 
   1. Bijvoorbeeld = je koopt een pizza. De koper heeft het materiële plicht om te betalen en het materiële recht op pizza. 
  • Formeel recht = geeft de wijze van procederen bij de rechter aan. In het formele recht (ook wel procesrecht) vindt je regels van waaruit rechters in zulke situaties hun uitspraken op baseren. 
   1. Bijvoorbeeld = wanneer de koper van de pizza niet betaald. 
 • 1.6 Rechtbronnen

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.6
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke verschillende rechtsbronnen kent het recht?

  • De wet in formele zin 
  • De gewoonte/het gewoonterecht 
  • Verdragen en wetgevende besluiten van volkenrechtelijke organisaties
  • De jurisprudentie 
 • Hoe onderscheid een "wet in formele zin" zin van een beschikking of besluit?

  Een wet is formele zin onderscheid zich van een beschikking of besluit, omdat de overheid zich met deze zaken op bepaalde individuen richt.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart