Samenvatting: Historische Ontwikkelingen Van Het Publiekrecht

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Historische ontwikkelingen van het publiekrecht

 • 1 Week 1 inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.2 wat is algemeen belang ?

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke veranderingen zijn er betreffende algemeen belang

  Het verandert steets. 
  trein was vroeger staatsbelang en nu privaat 
  romeinse recht was stelen vaak: privaatrechtelijk en nu juist staats
 • 1.3 historische ontw publiekrecht

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom werd het publiekrecht aloverheersend

  Mede door het europees recht dat is namelijk voor een groot deel publiekrecht
 • 1.4 legaliteitsbegindel

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Vroeger legaliteiten beginsel voor 1789

  tot 1789 voor de franse revolutie
  de forst is niet gebonden aan de wet ze stonden boven de wet. 
  want ze zijn zelf de wet
 • Momenteel nu: problimatisch privaatrecht ook beginselen

  Privaatrecht ook bepaalde publiekrechtelijke beginselen. Gekregen. 
  privacy geld dat ook in verhouding tussen werkgever en werk nemer?
  privacy vroeger alleen tussen overheid en mensen 
  en nu geld het ook tussen private partijen
 • Mag de rechter nieuw recht creeren ?

  Veel kritiek : gaat de rechter niet op de stoel van wetgever en politiek zit. 
  rechter zegt nee , ik kijk om mij heen en zie dat de beginselen ook in het privaatrecht gelden. 
  urgenda zaak bijvoorbeeld
 • 2 Week 2 codificatie

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Past het verlenen van toestemming huwelijk willem en maxima op grond van art 28 gw i idiale leer trias politica

  Wetgever maakt algemeen verbindende voorshcirften 
  bestuur lost concrecet gevallen op zonder dat er sprake is van conflict 
  en rechter lost conflicten op. 

  is het wetgeven ? Algemeen verbindende voorschrift ?
  oplossen conflict ?
  besluit concreet geval zonder dat er sprake is van een conflict ?

  het laaste is het geval: 
  verlenen bestuur is door het bestuur:
  art 28 gw 
  verlenen toestemming wprdt bij wet ggeven:
  dus een bestuurshandeling wordt door de wetgever gegevn dus het past niet in de ideale trias politica
 • Afkomstig bevoegd overheidsorgaan

  Bijvoorbeeld art 81 gw nederlands recht 
  catonieke kerk dus het recht van de rooms katolieke kerk  een paus en de monnik.
 • 2.2 exclusieve gelding

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Uitzondering art 92 gw

  Onze nationale wetgever wetgevende bevoegdheden kan toekennen aan een supranationale organisatie 
  dus de wet is niet de enege rechtsbron. 
  bijvoorbeeld de europese uni. 

  verdrag dat ook alle burgers bind.     

  uit het legaliteiten beginsel blijkt dat het de wetegver is ...
 • 2.3 matriele volledigheid

 • Wat is matriele volledigeheid

  Het streven van de wetgever om voor elk probleem een oplossing in een wetboek op te nemen 

  niet handig 

  maar er zijn wetgevers geweest die dacht dat het kon zetten. 

  europese unie: heeft ook de neiging om voor elk probleem een oplossing te bedenken dat zeggen ze zelf in de pre ambule.
 • Waarom wilde bepaalde wetgevers voor elk probleem een oplossing in de wet ?

  Zij wilde de jurist weg snijden. 
  ze wilden zelf redzaamheid van de burger.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart