Samenvatting: Hoofdstukken Goederenrecht | 9789054093206 | P C Slangen

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Hoofdstukken goederenrecht | 9789054093206 | P.C. Slangen.

 • 000 arresten

 • wat bepaalde HR in Frisch Groningse hypotheekbank- arrest?

  een aan een bestaande of toekomstige vordering verbonden recht van hypotheek gaat, wanneer de vordering wordt gecedeerd, als afhankelijk rech top de verkrijger (cessionaris) over, tenzij de (uitleg van de) hypotheek anders uitwijst.
 • wat bepaalde HR in Staal-Bankiers arrest?

  een vordering die voor haar ontstaan afhankelijk is gesteld van wilsverklaringen van de debiteur dient als een toekomstige vordering te worden aangemerkt
 • wat kan uit het arrest WUH-Onex worden geleerd?

  dat een cessie van toekomstige huurvorderingen uit een bestaande rechtsverhouding niet aan de boedel kan worden tegengeworpen, als de huurtermijnen opeisbaar worden nadat de cedent in staat van faill is verklaard (leh9)
 • wat bepaalde HR in arrest Nieuw Matex?

  dat een voorraad vloeistof die in een bepaalde tank is opgeslagen hierdoor voldoende geïndividualiseerd is om voorwerp van bezit en eigendom te zijn. Verandert niet door aanvullen tank=> dit kan wel leiden tot mede eigendom
 • 00.1 leh 7 Levering

  Dit is een preview. Er zijn 31 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 00.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • welke twee uitzonderingen zijn er op de relativeringsregel

  1) als de ouder gerechtigde (alsnog) met de vervreemding instemt (of hij instemt moet uit diens houding worden afgeleid)
  2)wanneer de zaak in handen van de verkrijger komt
  ==> indien deze situaties zich voordoen heeft levering c.p. toch haar volledige werking.
 • wanneer speelt relativering van de c.p. levering nog meer een rol?

  op terrein van de derde bescherming
 • een cessie kan ook plaatsvinden zonder mededeling vd cessie aan de debiteur. Onder welke voorwaarden kan dat?

  Mits de rechten= die voorwerp zijn van de cessie- op het tijdstip van de levering reeds bestaan of rechtstreeks zullen worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding 3:94-3
 • er is een duaal systeem van overdracht van vorderingen op naam. Wat betekent dit?

  dat de overdracht hetzij openbaar hetzij stil kan plaatsvinden
  dit stelsel sluit goed aan bij ons omringende landen als Belgie, Duitsland, Frankrijk en Engeland
 • Hoe geschiedt de levering van een vordering op naam?

  Door een daartoe bestemde akte en mededeling daarvan aan die personen door de vervreemder of verkrijger 3:94-1
 • wat is een blanco cessie en is dat mogelijk?

  dat betekent dat de cedent kan volstaan met opmaken ve leveringsakte waarin hij verklaart deze of gene vordering over te dragen zonder daarbij de cessionaris te betrekken

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Hoofdstukken Goederenrecht