Samenvatting: Verzekeringsrecht | 9789001767969 | S J Plemp

Samenvatting: Verzekeringsrecht | 9789001767969 | S J Plemp Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Verzekeringsrecht | 9789001767969 | S.J. Plemp.

 • 1 Verzekeren

  Dit is een preview. Er zijn 24 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar gaat het economische perspectief van het verzekeringsrecht over?

  Het economische perspectief gaat over statistische wetmatigheden, geldstromen en economische afwegingen om al dan niet een verzekering af te sluiten.
 • Wat is een (niet-) beinvloedbaar risico?

  Wanneer iemand in staat is om de kans op het risico te verminderen, is het risico beïnvloedbaar. Wanneer men er geen greep op heeft is het risico niet-beinvloedbaar.
 • Door welke maatregelen kunnen sommige onverzekerbare risico's alsnog worden verzekerd, al dan niet beperkt?

  Door middel van het verhogen van de premie, hoger eigen risico, lagere verzekeringswaarde, afsluiten van een herverzekering of poolvorming.
 • Wat is een overlevingsstaffel/sterftestaffel?

  een overlevingsstaffel geeft aan hoeveel van de 100.000 jongens/meisjes de leeftijd van diverse leeftijden (0 t/m 90,5 jaar) zullen bereiken.
 • Wat is de formule voor premieberekening?

  premie = schadefrequentie x gemiddeld schadebedrag premie: de premie voor het dragen van het risico, ex bedrijfskosten, winstopslag en assurantiebelasting. schadefrequentie: aantal schadegevallen binnen de groep verzekerde risico's gedeeld door het totaal aantal verzekerde risico's. gemiddeld schadebedrag: de som van alle uitkeringen gedeeld door het aantal uitkeringen.
 • Noem de drie soorten risicogedrag.

  risiconeutralen (objectieve waardering risico), risicomijders (kennen hogere waarde toe aan de kans op nadeel), risicozoekers (waarderen de kans op mogelijke winst hoger dan de kans op verlies)
 • Waarop wordt de premieberekening bij een levensverzekering gebaseerd?

  Sterfte (staffel), interest, kosten
 • Er zijn twee groepen sociale verzekeringen. welke?

  1. Volksverzekeringen. verzekerden zijn (globaal genomen) de ingezetenen van Nederland. 2. Werknemersverzekeringen. Verzekerden zijn (globaal genomen) werknemers en daaraan gelijkgestelden.
 • Noem de verschillen tussen sociale en privaatrechtelijke verzekeringen.

  plaatje
 • Het indemniteitsbeginsel heeft twee uitzonderingen. noem ze.

  1. de verzekeraar en de verzekerde hebben de waarde van de zaak vastgesteld obv deskundigen-taxatie (vaststellingsovereenkomst ter voorkoming van onzekerheid of geschil) 2. de verzekeraar en verzekerde hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten om een geschil over uitkering te beëindigen

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart