Samenvatting: Ipma D Theorieboek Icb 4

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van IPMA D Theorieboek ICB 4

 • 1 Blok 2 - Inleiding tot Projectmanagement & Blok 3 - Projectstart: Beginnen

 • 1.1 Blok 2: C21 - Projectmanagement

 • Wat is waar over projectmanagement? A) Bij projectmanagement beoordeel je niet of een project de beste manier van organiseren is van een verandering.B) Bij projectmanagement beoordeel je niet of er andere manieren zijn van het bereiken van het gewenste doel, naast het gebruik van een project.C) Dit is het geven van leiding aan en besturen van een project.D) Projectmanagement is niet het plannen, organiseren, bewaken en beheersen van alle aspecten van een project.E) Projectmanagement is niet het managen en leiden van alle betrokkenen met als doel de projectdoelstellingen binnen de afgesproken criteria te halen.

  C) Dit is het geven van leiding aan en besturen van een project
 • 1.1.1 Werkvormen: Improviseren, routinematig en planmatig

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn kenmerken van improvisatie?

  • Vraaggericht
  • Ad hoc
  • Flexibel
  • Procesmatig
 • Wat is een kenmerk van planmatig werken?A) EfficiencyB) Werk is te voorzienC) Bekende risico'sD) Procesaanpak

  B) Werk is te voorzien
 • Wat is een kenmerk van improvisatie?A) Een duidelijk begin en eind.B) Eerst denken en dan doenC) EffectiviteitD) Sterk vraaggericht werken

  D) Sterk vraaggericht werken
 • 1.1.2 Voorwaarden en kenmerken van een project

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is GEEN kenmerk van een project?A) Standaard procedures en een vaste aanpakB) MultidisciplinairC) Meerdere afdelingen zijn erbij betrokkenD) Hoger risiconiveau  

  A) Standaard procedures en een vaste aanpak
 • Worden de volgende voorwaarden aan projecten gehangen?Er is bewust gekozen en besloten om er een project van te makenEr is een duidelijk gedefinieerd doel en beoogd resultaatHet project gaat dit resultaat proberen te realiserenHet is tijdelijk (helder gedefinieerde start en einde)Er is een tijdelijke projectorganisatie met beschreven verantwoordelijkheden  

  Ja
 • Worden de volgende kenmerken aan projecten gehangen?Een project is een voertuig voor een veranderingEen project is tijdelijk, met een duidelijk begin en eindEen project kent een tijdelijke organisatiestructuurEen project heeft een duidelijke en afgebakende scopeEen project levert een uniek, van te voren vastgesteld eindresultaat opEen projectteam is vaak multidisciplinair.Een project kent meer onzekerheden dan normaal werk

  Ja
 • Het projectkenmerk 'tijdelijk' betekent:A) Dat het project start met een wilsovereenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en eindigt bij de formele acceptatie van opgeleverde projectresultaat.B) Dat er op ieder moment besloten kan worden het project te stoppenC) Dat er van te voren gedefinieerde werkzaamheden zijn, die na uitvoering ophouden te bestaan.D) Dat het project ophoudt te bestaan als de doelen die de staande organisatie met het project beoogt gerealiseerd zijn.

  A) Dat het project start met een wilsovereenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en eindigt bij de formele acceptatie van opgeleverde projectresultaat.
 • Wat is GEEN noodzakelijke voorwaarde voor een project?A) Er is een doel en beoogd resultaatB) Er is een wilsovereenkomstC) Er is een tijdelijke organisatieD) Er is een gedetailleerd investeringsvoorstel

  D) Er is een gedetailleerd investeringsvoorstel
 • Wanneer wordt bij de meeste projecten de kosten/batenafweging gemaakt?

  Tijdens de projectvoorbereiding/initiatieffase

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Ipma D Theorieboek Icb 4