Samenvatting: Kijk Op De Organisatiepraktijk Algemene Managementkennis Theorieboek ... | 9789057521737 | Ad Bakker, et al

Samenvatting: Kijk Op De Organisatiepraktijk Algemene Managementkennis Theorieboek ... | 9789057521737 | Ad Bakker, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis Theorieboek : op basis van het NEMAS-programma | 9789057521737 | Ad Bakker, Ton Verweij.

 • 1 Deel A organisaties

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Maatschappij en organisaties

  Dit is een preview. Er zijn 12 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • leg uit: interdisciplinaire benadering en multidisciplinaire benadering

  i-benadering: alle activiteiten van een organisatie komen aan bod
  m-benadering: andere vakgebieden worden er ook bij betrokken (bv psychologie of sociologie)
 • wat is de indirecte externe omgeving, wat is de directe externe omgeving en wat is de interne omgeving

  • indirecte externe omgeving is wel van belang voor een organisatie maar niet beinvloedbaar (macro-omgevingsfactoren zoals politiek)
  • directe omgevingsfactoren zijn wel beinvloedbaar (meso-omgevingsfactoren zoals vakbonden, afnemers, leveranciers, banken etc)
  • interneomgeving is zowel beheersbaar als beinlvoedbaar
 • wat is een organisatiecultuur en beschrijf de verschillende soorten

  de combinatie van de geschreven regels zoals de vastlegging van taken, bevoegdheden en procedures en de ongeschreven gemeesnchappelijke opvattingen en gedragingen

  • rolcultuur (sterke leiding en weinig samenwerking)
  • machtcultuur (sterke leiding en veel samenwerking)
  • personencultuur (zwakke leiding en weinig samenwerking)
  • taakcultuur (zwakke leiding en veel samenwerking)
 • maak de verdeling in omgevingsfactoren, de mate waarop een organisatie haar omgeving kan beïnvloeden

  • macro-omgevingsfactoren (geen invloed)
  • meso-omgevingsfactoren (enige invloed, zoals vakbonden, leveranciers, banken.)
  • micro-omgevingsfacoren (veel invloed, het zijn interne factoren)
 • noem de omgevingsfactoren die van invloed zijn op een organisatie

  • demografische factoren
  • economische factoren
  • technologische factoren
  • sociaal maatschappelijke factoren
  • politieke factoren
  • ecologische factoren
  • marktfactoren (bijvoorbeeld hoe groot is de groep afnemers, is er vraag op de markt naar)
 • 1.1.3 Organisaties in hun externe omgeving

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Noem naast DESTEP de 7e factor die belang heeft op het functioneren en voortbestaan van een organisatie

  Marktfactoren; bedrijven die producten of diensten aanbieden moeten inzicht hebben in hun markt. Hierbij spelen factoren mee als prijs, inkomen, kwaliteitseisen, etc.
  Overige factoren: 
  Demografisch
  Economisch
  Sociaal-Cultureel
  Technologisch
  Ecologisch
  Politiek-juridisch
 • 1.1.5 Organisaties in hun interne omgeving

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • wat is de interne omgeving van een organisatie

  werknemers, middelen zoals gebouw, machines en financiele middelen
 • welke 4 typen organisatieculturen zijn te onderscheiden

  Rolcultuur; sterk gecentraliseerde leiding en een geringe mate van samenwerking tussen de leden van de organisatie
  Personencultuur; een grote spreiding van macht
  Machtscultuur; sterk gecentraliseerde leiding en medewerkers die nauw met elkaar samenwerken
  Taakcultuur; grote mate van samenwerking en spreiding van macht
 • 1.1.6 Beïnvloeden en beheersen van de omgeving

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.6
  Laat hier meer flashcards zien

 • wat is de indirecte externe omgeving

  de omgeving die wel van belang is, maar die voor een individuele organisatie onbeheersbaar is en waarop ze ook geen invloed heeft
 • 1.1.7 Management

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.7
  Laat hier meer flashcards zien

 • welke 3 managementsniveaus worden onderscheiden bij het besturen van een organisatie

  strategisch management; de hoogste leiding, topmanagement vd organisatie. Bepaalt de doelstellingen en het beleid
  tactisch/structurerend management; middenmanagement, door topmanagement geformuleerde doelstellingen omzetten naar concreet uitvoerbare plannen
  operationeel management; leidinggeven aan de uitvoering zelf door bazen en afdelingschefs

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Kijk Op De Organisatiepraktijk Algemene Managementkennis Theorieboek ...