Samenvatting: Kinderopvang Saw 4 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker | 9789085241409 | Angerenstein

Samenvatting: Kinderopvang Saw 4 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker | 9789085241409 | Angerenstein Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Kinderopvang SAW 4 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker | 9789085241409 | Angerenstein

 • 1 kinderopvang en samenleving

 • 1.1 Inleiding

 • Wat zijn de 2 belangrijkste functies in het kader van jeugdbeleid?

  1. Het voorkomen van achterstanden van jonge kinderen 
  2. Het volgen van kinderen in hun ontwikkeling in een doorlopende lijn van 0 tot 18 jaar
 • 1.2 Feiten en cijfers

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 vallen de volgende 4 voorzieningen onder deze wet.

  1. Kinderdagverblijvenof crèches, hele- of halve- dagopvang, 24 uurs opvang (0-4 jaar)
  2. Ouderparticipatiecrèches(0-4 jaar) 
  3. Buitenschoolse opvang(voor leerlingen van de basisschool) 
  4. Gastouderopvang(0-13 jaar) 
 • 1.3.1 Buitenschoolse opvang en basisonderwijs

 • De buitenschoolse opvang kan ontstaan uit welke 4 onderdelen?

  1. Voorschoolse opvang 
  2. Naschoolse opvang
  3. Opvang op vrije dagen en vakantie 
  4. Combinatie 
 • De regels waaraan de opvang moet voldoen zijn niet veranderd. De minimale kwaliteitseisen staan in welke 3 wetten?

  1. Wet kinderopvang 
  2. Kwaliteitseisen peuterspeelzalen
  3. CAO kinderopvang 
 • De capaciteit van de kinderopvang schiet vooral in de grote steden tekort. Wat is de belangrijkste oorzaak?

  Dat ouders hun kinderen niet plaatsen op de woensdag en vrijdag. Dat betekent dat er teveel vraag is naar plaatsingen op maandag, dinsdag en donderdag. 
 • 1.3.2 Brede scholen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn 4 doelen van een 'brede school'?

  1. Deactieve deelnamevan kinderen aan de samenleving bevorderen. 
  2. Eengoede ‘dagindeling’bieden. 
  3. Mogelijke achterstandenvan kinderen wegnemen en voorkomen. 
  4. Desociale competentie vergroten. 
 • 1.3.3 Meer ondersteuning bij de opvoeding

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) heeft onderzoek laten doen naar de opvoedingsonzekerheid van ouders. Zij stelt voor om ‘villages’ te creëren. Wat zijn dat?

  Sociale omgevingenwaarin kinderopvangorganisaties en scholen inzetten op een intensiever contact met de ouders en tussen ouders onderling 
 • Kinderopvangorganisaties en scholen hebben in een ‘village’ 3 rollen in de opvoedingsondersteuning. Wat zijn die 3?

  1. Faciliteren van een netwerk tussen ouders.
  2. Overdracht van pedagogische kennis.
  3. Directe preventie en interventie.
 • Kinderopvangorganisaties en scholen hebben in een ‘village’ 3 rollen in de opvoedingsondersteuning. Er is aandacht voor de betrokkenheid van ouders. Geef 4 voorbeelden waar de aandacht voor de betrokkenheid van ouders aan valt te zien; 

  1. Oudercommissies. 
  2. Themabijeenkomsten. 
  3. Contacten bij het halen en brengen. 
  4. Ouderparticipatie. 
 • Waar vindt de overdracht van pedagogische kennis vooral plaats?

  Tijdens oudergesprekken en inhoudelijke themabijeenkomsten

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart